Perheasioiden sovittelu

Vanhemmat voivat tarvittaessa hakea perheasioiden sovittelua ennen lastenvalvojan tapaamista perheasiain neuvottelukeskuksesta.

Kirkkonummen perheasiain neuvottelukeskus
Raaseporin perheasiain neuvottelukeskus

Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on antaa apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta tai perheille, joissa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.

Perheasioiden sovittelija pyrkii saamaan luottamuksellisen ja avoimen keskusteluyhteyden perheenjäsenten välille, pyrkii saamaan aikaan yhteisymmärryksen siitä, miten perheessä esiintyvät ristiriidat voidaan ratkaista, avustaa asianosaisia sopimusten tekemisessä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä, kiinnittää erityistä huomiota perheen alaikäisten lasten aseman turvaamiseen ja voi antaa apua ja tukea myös silloin, kun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tai sopimuksen noudattamisessa ilmenee ristiriitoja.

Sovittelun tarkoituksena on saada vanhemmat vastaamaan lapsen tarpeisiin, huolehtia lapsen arjesta sekä saada vanhemmat huolehtimaan lapsesta erosta ja vanhempien välisistä ristiriidoista huolimatta. Sovittelijan toiminnassa keskeistä onkin saada vanhemmat kohdentamaan huomionsa lapseen.

Perheasioiden sovittelu on maksutonta.
Sovittelussa syntyneet lasta koskevat sopimukset vahvistaa lastenvalvoja.

Sovittelun merkitys lapselle

Merkittävää lapsen sopeutumisessa ja selviytymisessä vanhempien avioeron jälkeen on vanhempien keskinäisen riittävän yhteistyösuhteen jatkuminen lasta koskevissa järjestelyissä, jotka mahdollistavat lapsen yhteydenpidon kummankin vanhemman kanssa. Mikäli vanhemmat eivät keskenään pysty päättämään lapsen asioista ja asia siirtyy tuomioistuimen ratkaistavaksi, se on selkeä riskitekijä lapselle. Vanhempien keinottomuus päättää yhteisesti lapsen asioista altistaa lapset siihen, että he tulevat vedetyksi perhehierarkiassa lapsen systeemistä aikuisen systeemiin ja aikuisille kuuluvaan päätöksentekoon. Tutkimuksessa vanhempien toiminta vaikutti oleellisesti lasten hyvinvointiin. Se, että vanhemmat pystyivät keskustelemaan keskenään riita-asiansa, kertoivat lapselle eroon ja huoltoriitaan liittyvistä tosiasiallisista tapahtumien kulusta, helpottavat lapsen oloa ja auttavat selviytymään elämässä eteenpäin. Vanhemmat pystyvät helpottamaan lapsen oloa omalla myönteiselle käyttäytymisellä ja lapsen erillisyyden huomioimisella. Tärkeää lapsen kannalta on, ettei vanhempi puhu pahaa toisesta vanhemmasta.

Perheasioiden sovittelua siuntiolaisille

Kirkkonummen suomalainen seurakunta
Ajanvaraus
0400 229 346

Seurakunnantie 1, 02401 Kirkkonummi
kirkkonummen.suomalainen.
seurakunta(at)evl.fi

Raaseporin perheasiainneuvottelukeskus
Ajanvaraus
044 7238 281
ti ja to klo 9–10
ke klo 13–14

Orkdalintie 6, 10420 Pohjankuru
raaseporinpank(at)evl.fi