Patrik Skult nimetty Vuoden vesiensuojelijaksi

26.04.2018 13:53

Kategoria:

Yhdistyksen vuoden 2017 tilinpäätös positiivinen.

Yhdistys sai Vuoden vesiensuojelijaksi hyviä esityksiä ehdokkaiksi aikaisempien vuosien tapaan. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on nimennyt vuoden 2018 vesiensuojelijaksi Patrik Skultin Inkoosta. Perusteluina valinnalle on hänen vuosikymmenten ajan tekemänsä työ Inkoon ja Siuntion vesien hyväksi. Patrik Skult on myös ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa vuosikymmenten ajan yhdistyksen perustamisesta lähtien.

Kuva: Toiminnanjohtaja Jaana Pönni, Vuoden vesiensuojelija Patrik Skult sekä hallituksen puheenjohtaja Eero Soinio.

 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toimii riippumattomana yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaationa Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen toiminta-alueellaan. Vuoden vesien-/ympäristönsuojelijan nimeämisellä pyritään nostamaan esiin erityisesti sellaisia tahoja, jotka toimivat merkittävästi vesien-/ympäristönsuojelun edistämiseksi, mutta jotka eivät muuten saa toiminnastaan ansaitsemaansa julkisuutta.

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2017 vahvistettiin kevätkokouksessa. Vuosi 2017 oli erittäin vilkas sekä tilaustutkimusten että hankkeiden osalta liikevaihdon ollessa lähes 3 miljoonaa euroa, ja tulos muodostui reilu 30.000 euroa voitolliseksi. Yhdistyksen vuosikertomus on luettavissa yhdistyksen nettisivuilta.

Lisätietoja:
Jaana Pönni
toiminnanjohtaja
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
puh 0505751738
jaana.ponni@vesiensuojelu.fi