Palveluasumisyksiköt

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Asumispalveluyksiköt ovat Siuntion kunnan omistamia yksiköitä, joissa asukkaat maksavat asumisestaan vuokraa sekä korvausta käyttämistään palveluista, hoidosta ja huolenpidosta tulojensa mukaisessa suhteessa kunnan määrittelemien taksojen mukaan.  Asukasmaksaa itse lääkkeensä ja ateriansa. Lääkehoidon toteuttamisessa on käytössä koneellinen annosjakelu yhteistyössä Omena-apteekin kanssa.

Asukkaat voivat yksiköihin muuttaessaan kalustaa huoneensa, pukeutua omiin vaatteisiinsa ja tuoda omat tavaransa. Kokonaisvaltaisen hoidon periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus ja kuntouttava työote, joka perustuu asukkaiden omien voimavarojen aktivoimiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu runsasta ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitseville henkilöille, jotka eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon, tukipalveluiden ja/tai omaisten turvin.

Asukkaiden siirtyminen asumispalveluiden piiriin tapahtuu moniammatillisen työryhmän päätöksellä kriteerien täyttyessä.

Asumispalveluyksiköissä toimitaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Asukkaiden hoitoon osallistuvat geriatri, yksikön lääkäri, hoitajat sekä tarvittaessa muut hoitotyön asiantuntijat. Yksiköissä työskennellään asiakaslähtöisesti asiakkaan, yhteistyössä asukkaan omaisten ja läheisten kanssa.

Hakemus vanhuspalveluihin palvelutarpeen arvioimiseksi

Villa Charlotta
Villa Charlotta sijaitsee Siuntion keskustassa, lähellä terveyskeskusta ja vuodeosastoa. Villa Charlotta tarjoaa tehostettua palveluasumista 14 asukkaalle kodinomaisessa ympäristössä. Asumispalveluyksikkö Villa Charlotassa on 1 kahden hengen huone ja 12 yhden hengen huonetta. Saniteettitilat sijaitsevat käytävien varrella. 

Azalea
Asumispalveluyksikkö Azalea sijaitsee Siuntion keskustassa. Yksikössä on kahdeksan tehostetun asumispalvelun paikkaa. Yksikön ilmapiiri on lämmin ja kodinomainen. Azaleassa on kaksi kahden hengen huonetta ja neljä yhden hengen huonetta. Jokaisessa huoneessa on omat saniteettitilat.

Azalea

Charlotta Lönnqvistintie 5
02580 Siuntio

Vierailuaika 12 - 19
joka päivä

Osastonhoitaja
044 386 1035

Hoitajien kanslia
044 374 3822

 

 
Villa Charlotta

Charlotta Lönnqvistintie 5
02580 Siuntio

Hoivapalveluesimies
050 386 0839

Hoitajien kanslia
044 386 1040

Vierailuaika 12 -19
joka päivä