Palotarkastus ja nuohous

Palotarkastus

Pelastuslain mukaan palotarkastuksen tarkoituksena on ehkäistä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle tulipaloista tai muista onnettomuuksista aiheutuvaa vaaraa. Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy on pelastuslaitoksen keskeisin tehtävä.

Palotarkastuksesta vastaa Länsi-Uudenmanan pelastuslaitos

Nuohous

Pelastuslain 379/2011 59 § mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouksen järjestämisestä alueellaan. Nuohouspalvelut voi tuottaa pelastuslaitoksen omana työnä, hankkia muulta palveluntuottajalta (ns. piirinuohous) tai sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

Piirinuohousjärjestelmä päättyi Länsi-Uudenmaan alueella vuoden 2017 lopussa. Vuoden 2018 alusta alkaen nuohous on sopimusperusteista eli asiakas itse valitsee ja tilaa haluamansa nuohousyrittäjän. Nuohoojia löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi sekä netin hakukoneilla etsimällä, lisäksi nuohousyrittäjät ilmoittavat toiminnastaan muun muassa paikallislehdissä ja omia esitteitään jakamalla.