Päihdepalvelut

Päihdehuollon palveluja on järjestettävä siinä määrin kuin kunnassa esiintyy tarvetta. Päihdehuollossa on noudatettava hoitotakuuta tai vastaavasti järjestettävä tuen tarpeita vastaavat sosiaalihuollon palvelut silloin kun ne parhaiten soveltuvat asiakkaan auttamiseen. Raskaana olevalla päihteiden käyttäjällä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.

Päihdepalveluja tarjotaan ensisijaisesti avopalveluina. Palvelut voivat olla esimerkiksi sosiaalista tukea, katkaisuhoitoa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa tai kuntoutusta. Avopalveluihin voi hakeutua oma-aloitteisesti ottamalla yhteyttä sosiaalitoimistoon, terveyskeskukseen tai päihdeyksikköön, kuten A-klinikkaan.

Laitoshoito tai -kuntoutus on tarpeellista henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksen mukaisia. Laitoshoitoon tarvitaan maksusitoumus sosiaalitoimesta.

Katkaisuhoidossa keskeytetään päihteiden käyttö ja hoidetaan vieroitusoireita ja muita päihteiden aiheuttamia haittoja. Hoito ja kuntoutus perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ne toimivat luottamuksellisesti.

Siuntion ja Inkoon kunnan asukkaat voivat käyttää Kirkkonummen kunnan ja Lohjan kaupungin  päihdepalveluja ilman erillistä maksusitoumusta.

Päihdepalvelut Kirkkonummi

Päihdepalvelut Lohja