Päätöksentekomenettely

Kunnan palvelujen järjestämisestä ja taloudesta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat sekä viranhaltijaorganisaatio.

Päätöksenteko on monivaiheista

Asioiden käsittely alkaa virkamiesvalmistelulla. Sen jälkeen asiat siirtyvät kunnan luottamuselinten päätettäviksi lautakuntiin, kunnanhallitukseen ja valtuustoon. Valmisteltavaa asiaa koskevia lausuntoja pyydetään usein muilta viranomaisilta.

Valtuusto on siirtänyt osan päätösvallastaan hallintosäännössä kunnanhallitukselle, lautakunnille ja kunnan viranhaltijoille.

Päätöksenteko on julkista

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja yleisölle avoimia.

Esityslistat ja pöytäkirjat 31.12.2022 asti.

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2023 alkaen.

Strategia ja säännöt ohjaavat

Kunnan hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on mm. kuntalaissa ja hallintolaissa sekä valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä <linkki pdf>.

Kunnan kehittämistä ja toimintaa ohjaavat lisäksi luottamuselinten hyväksymät kunnan strategia ja ohjelmat.