Osallisuutta ja vaikuttamista Länsi-Uudellamaalla -hanke

Kuullaanko sinua?
Vastaa kyselyyn kuntalaisten osallisuudesta Siuntiossa ja auta meitä parantamaan paikallisdemokratiaa!

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa, miten Siuntion asukkaat näkevät mahdollisuutensa vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Kysely on suunnattu Siuntion kunnan asukkaille, ja siihen voi vastata 24.10–6.11.2022.

Voit vastata kyselyyn myös paperisena Siuntion kirjastossa (Puistotie 2, B-ovi).

Osallisuutta ja vaikuttamista Länsi-Uudellamaalla -hanke toteutetaan samanaikaisesti Siuntiossa ja Inkoossa syyskuun 2022 ja joulukuun 2023 välisenä aikana. Hanke rahoitetaan valtion avustuksilla, ja se perustuu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita -käsikirjaan. Hankkeen pääpaino on osallisuuden edistämisessä kirjastojen kautta, mutta edistämme osallisuutta myös yleisemmin.

Tulemme järjestämään esimerkiksi nuorille ja viranhaltijoille osallistumista koskevia koulutuksia ja työpajoja yhdessä Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Kurssisarja antaa  nuorille arvokasta osallistumiskokemusta ja tarjoaa kunnan viranhaltijoille työkaluja asukkaiden mukaan ottamiseen suunnittelussa ja kaavoituksessa.

Lisäksi tulemme järjestämään asukasiltoja, joissa kunnan asukkaat voivat oppia lisää vaikuttamiskeinoista kunnassa sekä tavata viranhaltijoita ja päättäjiä. Kevään 2023 eduskuntavaalien yhteydessä järjestämme vaalipaneeleita.

Jos sinulla on kysyttävää kyselystä tai hankkeesta yleensä, voit ottaa yhteyttä hanketyöntekijään (Matilda Almar, etunimi.sukunimi@siuntio.fi).