Oppilaiden turvallisuudesta keskusteltiin rakentavasti – Oppilashuoltoa on vahvistettu, viestintää ja välituntivalvontaa kehitetään

02.12.2022 16:18

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus

Sivistyskampus Siuntion sydämessä järjestettiin torstaina keskustelutilaisuus Aleksis Kiven koulun ja Sjundeå svenska skolan oppilaiden huoltajille. Keskustelutilaisuudessa käsiteltiin huoltajien esille nostamia huolia oppilaiden turvallisuudesta koulussa.

Tilaisuuteen saapui runsaasti osallistujia, vaikka se kutsuttiin koolle lyhyellä varoitusajalla. Paikalla oli noin 120 ihmistä.

Osa huoltajista nosti esiin huolensa kouluissa tapahtuneista väkivaltatilanteista ja kokemuksensa välituntivalvonnan puutteellisuudesta sekä siitä, ettei asioihin puututa. Osa koki epäluottamusta johtoa kohtaan ja moni toivoi parempaa tiedotusta.

Sivistysjohtaja Eero Kling esitteli sitä, miten turvallisuudesta huolehditaan Siuntion sydämessä. Koulujen ja varhaiskasvatuksen johtajat tapaavat kerran viikossa. Kerran viikossa kokoontuu myös Siuntion sydämen turvatiimi, jossa on edustajat joka yksiköstä. Aleksis Kiven koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa, ja Sjundeå svenska skolan yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Hän painotti, että jokaisella henkilöstön jäsenellä on vastuu turvallisuudesta.

Kling esitteli myös tämän syksyn toimenpiteitä oppilaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Esiopetus on saanut oman kuraattorin. Näin koulukuraattori Tanja Karlsson voi keskittyä perusopetuksen oppilaisiin. Psykologin tutkimukset ostetaan nyt erikseen, jolloin koulupsykologeilla jää enemmän aikaa oppilaiden tapaamiseen. Lisäksi koulunkäynnin ohjaajat ja osa opettajista on syksyn aikana osallistunut MAPA-koulutukseen (Management of Actual or Potential Aggression), jossa opitaan haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyä ja hallintaa.

Ensi keväänä Aleksis Kiven koulu saa 1,5 erityisopettajaa lisää ja hankerahoituksella aloitettu koulunuorisotyöntekijän toimi vakinaistetaan.

Keskustelussa ehdotettiin lomaketta, jolla huoltajat voisivat nimellä tai nimettömästi ilmoittaa koulua koskevasta huolestaan. Sivistystoimi alkaa välittömästi selvittää lomakkeen käyttöönottoa. Viestintäkäytäntöjä Siuntion sydämen toimijoiden kesken kehitetään, ja tiedotusta koteihin parannetaan, Kling lupasi. Myös välituntivalvontaa tarkistetaan.

Sivistystoimi selvittää myös Aseman Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuvan K-0-mallin mahdollista soveltamista Siuntiossa.

Koulujen turvallisuudesta järjestetään uusi keskustelutilaisuus huoltajille hiihtoloman jälkeen.

Huoltajat voivat keskustella huolestaan yksittäisissä asioissa luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa. He voivat myös olla yhteydessä oppilashuoltoon, yksiköiden päälliköihin tai sivistystoimenjohtajaan.

Kouluterveydenhoitaja Tanja Nybom tanja.nybom@siuntio.fi

Koulukuraattori Tanja Karlsson tanja.karlsson@siuntio.fi

Koulupsykologi Martin Westerling martin.westerling@edu.siuntio.fi

Aleksis Kiven koulun rehtori Pauliina Smolander pauliina.smolander@siuntio.fi

Sjundeå svenska skolan rehtori Katarina Lodenius katarina.lodenius@siuntio.fi

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava Tuire Rönkkö tuire.ronkko@siuntio.fi

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava Nina Isomestä nina.isometsa@siuntio.fi

Sivistystoimenjohtaja Eero Kling eero.kling@siuntio.fi

Lue lisää:

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma kasvatus- ja kurinpitomenettelyjen käyttämisestä

Siuntion kunnan oppilashuollon suunnitelma

Sivistyskampus Siuntion sydän  kuvattuna koulujen pihalta, etualalla keinuja.