Opetussuunnitelma

Siuntion kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessin lähtökohtana on ollut valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti osallisuus. Tavoitteena on, että sekä oppilaat, opetushenkilöstö, oppilaiden huoltajat ja luottamushenkilöt saavat mahdollisuuden vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöön. Sisällön laadinnassa tehdään yhteistyötä perusturvan lisäksi kunnan ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.  

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti Siuntion kunta on laatinut kuntakohtaiset linjaukset ja täsmennykset opetussuunnitelmatekstin oheen siniselle pohjalle. Siuntion kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman ja niihin liittyvät suunnitelmat on hyväksytty sivistyslautakunnassa.

Perusopetuksen opetussuunnitelma ja tuntijako otetaan vaiheittain käyttöön siten, että oppiainekohtaiset osuudet tulevat voimaan 1.-6. vuosiluokkien osalta 1.8.2016 alkaen ja tämän jälkeen 7.-9. vuosiluokkien osalta vuosiluokka kerrallaan. 

Esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2022

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2022

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2022

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat

Opetuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma

Siuntion perusopetuksen ohjaussuunnitelma 1.8.2021 alkaen

Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kielipolku 01.08.2020 alkaen

Kulttuurikasvatussuunnitelma - Siuntion kulttuuripolku

Koulujen järjestyssäännöt

Koulujen lukuvuosittaiset toimintasuunnitelmat ja –kertomukset löytyvät koulukohtaisilta sivuilta