Ohje Ukrainasta Siuntioon saapuville – Instruction for Ukranians arriving in Finland

Jos olet Ukrainan kansalainen ja saavut Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voit tällä hetkellä oleskella maassa viisumivapaasti kolme kuukautta jos sinulla on biometrinen passi, hakea tilapäistä suojelua tai jättää turvapaikkahakemuksen. Jos sinulla on olemassa peruste muulle oleskeluluvalle, kuten perheside Suomeen tai työpaikka, voit hakea oleskelulupaa myös näillä perusteilla.

Maahanmuuttovirasto Migrin toimintaohjeita Ukrainasta Suomeen saapuville

Ukrainaksi: Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії 

Sinun kannattaa hakea tilapäistä suojelua, sillä hakemukset käsitellään nopeasti. Kun sinulle on myönnetty oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, sinulla on oikeus samoihin palveluihin kuin turvapaikanhakijalla. Sen lisäksi voit mennä töihin heti, kun olet jättänyt hakemuksen tilapäisestä suojelusta. Sinun ei siis tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä.

Tilapäinen suojelu ukrainaksi: имчасовий захист для тих, хто утік від війни в Україні

Länsi-Uudellamaalla voit hakea tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa Espoon, Lohjan tai Raaseporin poliisiasemilta:

Espoon pääpoliisiasema, Vitikka 1 F, Espoo

Lohjan poliisiasema, Postikatu 3 B, Lohja

Raaseporin poliisiasema, Ajurinpuisto 4, Tammisaari

Työelämän pelisäännöt ukrainaksi: Чесні умови праці

Majoittuminen

Jos haet tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa, voit majoittua vastaanottokeskukseen. Asuminen vastaanottokeskuksessa järjestetään niin, että voit asua yhdessä perheenjäsentesi kanssa. Sinut ohjataan siihen keskukseen missä on tilaa.

Voit myös järjestää majoituksesi itse. Voit asua yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisen tai tuttavan luona ja olet silti kirjoilla vastaanottokeskuksessa.

Kun olet kirjoilla vastaanottokeskuksessa, sinulla on oikeus seuraaviin palveluihin:

 • lasten perus- ja esiopetus sekä tietyin edellytyksin varhaiskasvatus
 • lastensuojelun palvelut
 • äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
 • lasten suun terveydenhuolto
 • peruskoulua käyvien oppilashuolto
 • välttämätön terveydenhoito (aikuisille ja lapsille)
 • välttämättömät sosiaalihuollon palvelut (aikuisille ja lapsille)

Jos sinua esimerkiksi majoitusta tai muuta apua vastaan 

 • painostetaan tekemään työtä huonoilla työehdoilla
 • myymään seksiä
 • kerjäämään tai tekemään rikoksia vastoin tahtoasi

kyse voi olla ihmiskaupasta. 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on viranomainen, joka voi auttaa sinua myös silloin, kun olet itse joutunut tekemään rikoksia tai olet maassa ilman laillista oleskeluoikeutta. Voit saada muun muassa turvallisen majoituksen, suojaa, terveyspalveluja, neuvontaa ja apua oleskelusi laillistamisessa. Lisätietoa ukrainaksi, venäjäksi ja englanniksi. Hätätapuksissa soita 112.

Työskentely

Jos olet paennut sotaa Ukrainassa, sinulla on oikeus aloittaa opiskelu tai työnteko heti, kun olet hakenut oleskelulupaa tilapäisen suojelun perusteella. Saat poliisilta todistuksen hakemuksen rekisteröinnistä. Voit työskennellä myös yrittäjänä. Kun sinulle on myönnetty oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja osallistua erilaisiin työllistymistä tukeviin palveluihin, kuten esimerkiksi suomen tai ruotsin kielen kursseille.

Suomessa saatat saada monenlaisia työtarjouksia. Valitettavasti liikkeellä on myös ihmisiä, jotka pyrkivät käyttämään hyväksi vasta maahan tulleita, haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, joilla ei ole kielitaitoa ja jotka eivät tunne maan tapoja ja lakeja. Keskustele työtarjouksista muiden suomalaisten kanssa. Tutustu myös työelämän pelisääntöihin.

Tutustu työelämän pelisääntöihin ukrainaksi Чесні умови праці ja venäjäksi Правила честной работы.

Päiväkoti, esikoulu ja peruskoulu

Tilapäistä suojelua saavilla ja/tai turvapaikkaa hakevilla lapsilla on oikeus käydä esikoulua ja peruskoulua.

Siuntio osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Tämä tarkoittaa, että kaikki viisivuotiaat voivat ilmoittautua esikouluun. Kuusivuotiaille esikoulu on pakollinen. Peruskoulun ensimmäiselle luokalle lapsi menee sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta.

Suomen peruskouluissa on luokat 1–9. Normaalisti lapset valmistuvat peruskoulusta sinä vuonna, kun he täyttävät 15.

Jos saat työpaikan tai opiskelet kokoaikaisesti, lapsillasi on oikeus päivähoitoon. Myös joissain muissa tapauksissa lapsillasi voi olla oikeus päivähoitoon.

Ota yhteyttä Siuntion kunnan sivistystoimistoon, jos haluat ilmoittaa lapsesi päiväkotiin, esikouluun tai peruskouluun: sivistystoimisto@siuntio.fi.

Tietoa varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla: Інформація про освіту та навчання для осіб, які прибули з України

Suomeksi: Tietoa kasvatuksesta ja koulutuksesta Ukrainasta tuleville

Harrastukset ja sosiaalinen toiminta

Siuntiossa on mahdollista harrastaa esimerkiksi käsipalloa, jalkapalloa, yleisurheilua, voimistelua, kamppailulajeja, musiikkia, partiotoimintaa ja vapaapalokuntatoimintaa eri yhdistysten kautta.

Sjundeå IF eli SIF on ilmoittanut, että Ukrainasta tulleet lapset ja nuoret saavat osallistua SIF:in harjoitustoimintaan ilmaiseksi. SIF:in kanssa voi harjoitella käsipalloa tai yleisurheilua.

Myös Mannerheimin lastensuojeluliiton Siuntion yhdistyksen järjestämiin perhekahviloihin voi osallistua ilmaiseksi.

   

Instructions for Ukrainians arriving in Siuntio

If you are an Ukrainian citizen arriving in Finland due to the Russian military attack on Ukraine, you can stay in Finland without a visa for three months if you have a biometric passport or you can apply for temporary protection or asylum. If you have a grounds for a residence permit such as a family relationship to Finland or a job, you can apply for a residence permit.

Finnish Immigration Service Migri's Instructions on arriving in Finland from Ukraine

In Ukrainian: Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії 

Applications for temporary protection will be handled quickly. When you have applied for or been are granted a residence permit on the basis of temporary protection, you have the right to the same services as an asylum seeker. In addition, you can work and study without restriction immediately after having applied for temporary protection.

Temporary protection in Ukrainian: Тимчасовий захист для тих, хто утік від війни в Україн

In Western Uusimaa, you can apply for temporary protection or asylum at the police stations in Espoo, Lohja and Raasepori.

Espoo Central Police Station, Vitikka 1 F, Espoo

Lohja Police Station, Postikatu 3 B, Lohja

Raasepori Police Station, Ajurinpuisto 4, Tammisaari

Check out your rights at work in Ukrainian: Чесні умови праці

Accommodation

If you are applying for temporary protection or asylum, accommodation can be provided for you at a reception centre. Accommodation at the reception centre will be organised so that you can be together with your family members. You will be directed to a reception centre with available beds.

You may also organise accommodation yourself. You can stay in private accommodation (with a relative or friend, for example) and still be registered at a reception centre.

When you are registered at a reception center you have the right to the following services:

 • pre-school and comprehensive school for children and early childhood education in certain cases
 • child welfare services
 • maternity and children's health clinic services
 • dental care for children
 • student welfare for those in comprehensive school
 • essential health care (for adults and children)
 • essential social services (for adults and children)

If, in return for accommodation or other assistance, you are being pressured into 

 • working in poor conditions
 • selling sex
 • begging or committing crimes against your will,

you may be a victim of human trafficking. More information is available in Ukrainian, Russian and English. In urgent emergencies, always call the emergency number 112. 

The Assistance System for Victims of Human Trafficking is a public authority that can help you, including if you yourself have been forced to commit crimes or are in Finland without the legal right to reside here. The help you can get includes safe accommodation, protection, healthcare services, guidance, and help with legal residence. 

Working

If you fled the war in Ukraine, you have the right to start working or studying without restrictions immediately after you have applied for temporary protection. You will receice a certificate of your application from the police. You can also work as an entrepreneur. When you've been granted temporary protection you can register at TE Offices as unemployed jobseekers and participate in various employment-promoting services, such as courses in Finnish or Swedish. 

In Finland you may receive work offers of many kinds. Unfortunately there are also people out to exploit new arrivants in a vulnerable state who lack language skills and knowledge of the Finnish laws and standards. Discuss work offers with other Finns. Also check out your rights at work in English or Ukrainian, Чесні умови праці or in Russian, Правила честной работы.

Day care, pre-school and comprehensive school

Children who are seeking temporary protection and/or asylum have the right to attend pre-school and comprehensive school.

Siuntio is participating in an experiment with a two year long pre-school. That means that all five year olds can sign up for pre-school. For six year olds pre-school is compulsory. Children start attending comprehensive school the year they turn seven.

In Finland, comprehensive schools have grades 1–9. Normally children graduate from comprehensice school the year they turn 15.

If you get a job or if you study full time, your children have the right to early childhood education, i.e. day care. Also in some other cases your cildren may have the right to day care.

Contact the education administration of the municipality of Siuntio if you want to sign up your children for day care, pre-school or comprehensive school: sivistystoimisto@siuntio.fi.

Hobbies and social acitivities

In Siuntio it is possible to train for example handboll, soccer, athletics, gymnastic and combat sports. There is music tuition and scouting, and you can train with the voluntary fire brigade. Different assiociations make these activities available.

The association Sjundeå IF, a.k.a. SIF has announced that children and youth arriving from Ukraine can participate in handball and athletics trainings for free.

You can also participate in the family cafés arranged by MLL Siuntio for free.

Siuntion kunnan palveluja

Siuntion sosiaalipalvelujen neuvonta ja päivystys
puh 041 730 6998
arkisin klo 8–15.45

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys
auttaa kiireellisissä tilanteissa iltaisin ja viikonloppuisin
puh. +358 9 8164 2439

Terveykeskus
Charlotta Lönnqvistin tie 5
02580 Siuntio
Ajanvaraus ma–pe klo 8–16
puh 09 2606 1430

Sivistystoimisto
sivistystoimisto@siuntio.fi

Päivystyksellinen terveysneuvonta puh. 116 117

Yleinen hätänumero: 112

  

Services of the Municipality of Siuntio

Social services' councelling
phone 041 730 6998
Mon – Fri 8 am – 3.45 pm

Western Uusimaa social and crisis emergency call
helps in urgent situations in the evenings and on weekends
phone +358 9 8164 2439

Health center
Charlotta Lönnqvistin tie 5
02580 Siuntio
Call for appointments Mon – Fri 8 am – 4 pm
phone 09 2606 1430

Education administration
sivistystoimisto@siuntio.fi

Urgent health councelling phone 116 117

Emergency number: 112