Nuorten sosiaalityö- ja ohjaus

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Nuorten aikuisten sosiaalityön asiakasryhmä rajoittuu 18-24 –vuotiaisiin kuntalaisiin. Sosiaalityöntekijän kanssa voit keskustella tilanteestasi avoimesti ja luottamuksellisesti. Voit olla yhteydessä sosiaalitoimeen esimerkiksi, kun olet työtön, sinulla ei ole ammatillista koulutusta, opintosi takkuilevat pahasti tai ovat keskeytyneet, taloutesi on sekaisin, sinulla on luottohäiriö, muutat omillesi ensimmäistä kertaa ja kaipaat tukea, olet asunnoton, päihteiden käyttö aiheuttaa ongelmia, pelaaminen aiheuttaa ongelmia tai olet kriisitilanteessa (esim. häätö, ero jne.)

Nuorten sosiaalityön tavoitteena on asiakkaan kanssa yhdessä pohtien esimerkiksi elämänhallinnan tukeminen, kuntoutuminen ja omien opinto- ja työpolkujen löytäminen. Sosiaalitoimesta voidaan tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa ja ohjaa kyseisten palvelujen piiriin. Yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi, etsivä nuorisotyö, työpaja tai terveydenhuolto.

Sosiaalihuollon on järjestettävä nuorille neuvontaa, ohjausta ja sosiaalista kuntoutusta. Sosiaalityön muotoja ovat esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmat, neuvonta ja palveluohjaus, neuvonta etuuksien hakemisessa, yhteistyö työllisyys- ja opintoasioissa etsivän työn ja/tai työllisyyspalveluiden kanssa, kotikäynnit ja verkostotyö sekä toimeentulotuki.