Nuorten kesätyötuki 2019

Siuntion kunta tukee kesällä 2019 työnantajia, jotka palkkaavat siuntiolaisen 15 - 22 vuotiaan nuoren joko vähintään kahden viikon ajan tai neljän viikon ajan yhtäjaksoisesti ajaksi 3.6. - 16.8. Tuen määrä on 150 euroa / kahdeksi viikoksi tai 300 euroa/ neljäksi viikoksi työllistetty.

Tuki voidaan myöntää seuraavin periaattein:

Tukea myönnetään yrityksille, järjestöille tai yksityishenkilöille, jotka työllistävät siuntiolaisia nuoria 3.6. - 16.8. välisenä aikana joko vähintään kahden viikon ajan tai neljän viikon ajan yhtäjaksoisesti. Tukea ei makseta perheen sisällä.

Tukea maksetaan 150 euroa / kahdeksi viikoksi tai 300 euroa/ neljäksi viikoksi työllistetty 15 - 22-vuotias siuntiolainen nuori. Työnantaja vastaa kaikista sosiaaliturva-, tapaturma- ja muista maksuista sekä velvoitteista.

Tuen hakuaika päättyy 14.6.2019, jonka jälkeen kunta tarkistaa hakemukset ja on yhteydessä hakijaan. Tuki maksetaan jälkikäteen, kun työnantaja on esittänyt luotettavan selvityksen työsuhteesta ja palkanmaksusta (kopiot työsopimuksesta, palkkalaskelmasta ja työtodistuksesta). Lisäselvitys on toimitettava Siuntion kunnan talousyksikköön 30.8.2019 mennessä. Hakemus katsotaan rauenneeksi ilman määräaikaan mennessä toimitettua lisäselvitystä. Hakemus ja myöhemmin esitettävä lisäselvitys on toimitettava joko sähköpostitse siuntio@siuntio.fi tai postitse Siuntion kunnantalolle taloussuunnittelupäällikölle osoitettuna ja otsikolla

”kesätyötuki”.

Taloussuunnittelija ja henkilöstöpäällikkö käsittelevät hakemukset ja tuki myönnetään taloussuunnittelijan viranhaltijapäätöksellä.

Kunnan myöntämä kesätyötuen määräraha on 4 200 euroa ja kesätyötukea myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää. Tukea myönnetään ensisijaisesti hakemusten saapumisjärjestyksessä. Jos hakemuksien määrä ylittää jaettavan kesätyötuen määrärahan, pyritään varmistamaan, että myönnetyt tuet jakautuisivat mahdollisimman monen työnantajan kesken (maksimissaan kolme tukea per työnantaja).

Hakemukset pyydetään toimittamaan 14.6.2019 mennessä osoitteeseen:

Siuntion kunta
Lepopirtintie 80
02570 Siuntio
s-posti: siuntio@siuntio.fi

Lisätiedot:
Henkilöstöpäällikkö Sinna Tervonen, puh: 050 386 0801 / s-posti: sinna.tervonen@siuntio.fi

Hakemuslomake