Nuorisopalvelut

Nuorisolaki 8 § Kunnan vastuu
Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. 

Nuorisotila Walkers sijaitsee Siuntion keskustassa kirjaston rakennuksessa. Walkers on nuorten ikioma olohuone, turvallinen ympäristö, jossa voi tavata kavereita, viettää aikaa tuttujen ohjaajien kanssa tai vaikka pelailla erilaisia pelejä. Walkersilla on myös 5.-6.-luokkalaisille omaa MiniWalkers-toimintaa perjantaisin. Digitaalinen nuorisotyö, VerkkoWalkers on nuorisopalveluiden Discord-alustalla pyörivä virtuaalinen nuorisotilatoiminta. Sielläkin voi jutella ohjaajien kanssa, pelailla yhdessä tai kirjoitella tekstikanavalle. Jalkautuva nuorisotoiminta tavoittaa etenkin kesäaikaan nuoria ulkona niistä paikoista, joissa nuoret milloinkin hengailevat. Nuorisotilatoiminta on kaksikielistä.

Koulunuorisotyö kohentaa koululaisten hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee tavoitteellisesti moniammatillisessa yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Hän järjestää välituntitoimintaa, pienryhmätoimintaa tai voi ihan vaan pysähtyä kiireettömäksi hetkeksi pelaamaan tai juttelemaan oppilaiden kanssa. Nuorisotyöntekijät myös ryhmäyttävät yhdessä oppilaita luokittain ja etsivät nuorisotyöntekijät pitävät ysi-infoja. Aleksis Kiven koulun välituntitila Yolokolon aukiolosta vastataan vuoropäivin yhteistyössä kirjaston, Siuntion suomalaisen seurakunnan, oppilashuoltoryhmän ja opetushenkilöstön kanssa. Källhagens skolan KaffeStund-välituntitoiminta järjestetään yhteistyössä Lohjan, Lohjan seurakunnan sekä Inkoon kanssa nuorisotila Kakessa. Välituntitoiminnat ovat koronan takia tauolla.

Etsivänuorisotyö auttaa kaikkia alle 29-vuotiaita siuntiolaisia juuri niissä asioissa mihin nuori itse kokee tarvitsevansa apua. Yhteistyössä nuoren kanssa etsitään uusia mahdollisuuksia ja suuntia opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan. Etsivänuorisotyö on aina maksutonta ja täysin vapaaehtoista. Jos joku asia mietityttää, kannattaa aina kysyä neuvoa etsiviltä!

Työpaja Virta tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa yli 17-vuotiaille siuntiolaisille. Toiminnan tavoitteena on tarjota mielekästä tekemistä arkeen, tukea omien vahvuuksien selkeyttämiseen sekä tukea tulevaisuuden hahmottamiseen yksilöllisesti. Olet sitten nuori, aikuinen tai työnantaja, jos kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä työpajan ohjaajiin!

Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen alainen virallinen toimielin, joka tarjoaa nuorille suoria vaikuttamismahdollisuuksia heitä itseään koskeviin ja kiinnostaviin asioihin Siuntiossa. Nuorisovaltuutetuilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa sekä lautakunnissa. Nuorisovaltuusto edistää nuorten osallisuutta ja tuo nuorten äänen kuuluviin.