Nuorisopalvelut

Nuorisolaki 8 § Kunnan vastuu
Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. 

Nuorisotila Walkers sijaitsee uudess sivistyskampus Siuntion Sydämessä. Walkers on nuorten ikioma olohuone, turvallinen ympäristö, jossa voi tavata kavereita, viettää aikaa tuttujen ohjaajien kanssa tai vaikka pelailla erilaisia pelejä. Walkersilla on myös 5.-6.-luokkalaisille omaa MiniWalkers-toimintaa perjantaisin. Nuorisotilatoiminta on kaksikielistä.

Koulunuorisotyö kohentaa koululaisten hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee tavoitteellisesti moniammatillisessa yhteistyössä koulujen kanssa. Koulunuorisotyöntekijä järjestää muun muassa vuosittaiset ryhmäytykset, välituntitoimintaa, pienryhmätoimintaa tai voi ihan vaan pysähtyä kiireettömäksi hetkeksi pelaamaan tai juttelemaan oppilaiden kanssa. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee Aleksis Kiven koulun lisäksi siuntiolaisten oppilaiden kanssa sekä Källhagens Skolanissa Lohjalla että Winellska Skolanissa Kirkkonummella.

Etsivä nuorisotyö auttaa kaikkia alle 29-vuotiaita siuntiolaisia juuri niissä asioissa mihin nuori itse kokee tarvitsevansa apua. Nuoren kanssa rinnalla kulkien etsitään uusia mahdollisuuksia ja suuntia opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan. Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta ja vapaaehtoista.

Työpaja Virta tarjoaa toimintaa yli 17-vuotiaille siuntiolaisille. Toiminnan tavoitteena on tarjota mielekästä tekemistä arkeen, tukea omien vahvuuksien selkeyttämiseen sekä tukea tulevaisuuden hahmottamiseen yksilöllisesti. Olet sitten nuori, aikuinen tai työnantaja, jos kiinnostuit toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä työpajan ohjaajiin!

Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen alainen virallinen toimielin, joka tarjoaa nuorille suoria vaikuttamismahdollisuuksia heitä itseään koskeviin ja kiinnostaviin asioihin Siuntiossa. Nuorisovaltuutetuilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa sekä lautakunnissa. Nuorisovaltuusto edistää nuorten osallisuutta ja tuo nuorten äänen kuuluviin.