Nuorisovaltuusto

Siuntion Nuorisovaltuuston tehtävät:

  • Tuoda siuntiolaisten nuorten ääni kuuluviin.
  • Ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.
  • Tehdä aloitteita ja kannanottoja.
  • Tiedottaa nuoria kunnan päätöksistä.
  • Auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa ja edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä.
  • Järjestää tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.
  • Kuulla siuntiolaisten nuorten mielipiteitä, ideoita ja tarpeita.

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi kalenterivuosi. Toiminta on kaksikielistä. Valtuustopaikkaa voi hakea erikseen ilmoitettavana hakuaikana ja valituksi voi tulla 12-22 -vuotias Siuntiossa asuva nuori. Mikäli nuorisovaltuustoon on hakenut yli 20 ehdokasta, järjestetään nuorisovaltuustovaalit, muussa tapauksessa jäsenet valitaan hakemusten perusteella. Valtuustossa tulee olla vähintään viisi ja enintään 20 varsinaista jäsentä. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat kunnanvaltuustoon ja -hallitukseen sekä lautakuntiin.

Nuorisovaltuuston tukena toimii nuorisotyöntekijä, joka avustaa ja ohjaa toimintaa, toimii kokouksissa koollekutsujana ja esittelijänä sekä vastaa valtuustovaalien käytännön järjestelyiden toteuttamisesta yhdessä nuorisovaltuuston jäsenten kanssa. Nuvan puheenjohtajan kautta saat suoraan yhteyden nuorisovaltuutettuihin, jos mielessäsi on tärkeitä nuoria koskevia asioita, joille haluat huomiota.
Walkers-nuorisotilan perustaminen Siuntioon ja skeittipuiston rakentaminen ovat alun perin lähteneet liikkeelle juuri nuorisovaltuuston aloitteesta. Aina tarvitaan uusia hyviä ideoita, isoja ja pieniä parannus- ja kehitysehdotuksia, joilla Siuntiosta tehdään nuorille vieläkin parempi paikka asua. Siuntiolaisten nuorten omat ideat ja ajatukset ovat tärkeitä ja siksi nuorisovaltuusto haluaa kuulla ne.
Ota siis reippaasti yhteyttä!

NUORISOVALTUUTETUT 2021

Puheenjohtaja
                      Jenny Andersson

Varapuheenjohtaja
                      Essi Hyvärinen

Sihteeri         
                      Otso Haapalahti

Somevastaavat
                      Sinna Kröger
                      Vilma Saarinen
                      Senja Sopukki

Muut jäsenet
                      Luukas Haapalahti
                      Iiro Koskinen
                      Erik Laru
                      Aaro Raitasuo
                      Noa Ryysy
                      Lucas Jansson
                      Emma Stennabba
                      Konsta Toljamo

Nuorisovaltuuston ohjaaja
                      Pia Jaatinen
                      044 386 1242
                      pia.jaatinen@siuntio.fi

Yhteystiedot

Jenny Andersson
Puheenjohtaja
p. 045 346 8094
jenny.sa.andersson@gmail.com

Lisätietoa nuorisovaltuustotoiminnasta:
N
uorisovaltuustojen liitto ry