Nuorisovaltuusto

Siuntion Nuorisovaltuustossa on 14 jäsentä.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajan toimii Jenny Andersson.

Valtuuston toiminta on kaksikielistä. Siuntiossa Nuorisovaltuuston tehtäviä ovat

  • Kuulla siuntiolaisten nuorten mielipiteitä, ideoita ja tarpeita 
  • Tuoda siuntiolaisten nuorten ääni kuuluviin
  • Ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin 
  • Tehdä aloitteita ja kannanottoja
  • Tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta
  • Auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa ja edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä.

Tarvittaessa nuorisovaltuusto voi myös järjestää erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia. 

Nuorisovaltuustossa tulee olla vähintään viisi ja enintään 20 varsinaista jäsentä. Valtuustoon valitaan varajäseniä, mikäli nuorisovaltuustovaalit on järjestettävä.

Paikkaa voi hakea erikseen ilmoitettavana hakuaikana. Mikäli nuorisovaltuustoon on hakenut yli 20 ehdokasta, on järjestettävä nuorisovaltuustovaalit, muussa tapauksessa jäsenet valitaan hakemusten perusteella. Nuorisovaltuustoon voi tulla valituksi 12 vuotias ja korkeintaan 22 vuotias siuntiolainen.

Nuorisovaltuuston tukena toimii nuorisopalvelukoordinaattori Pia Jaatinen. Hänen tehtävänä on avustaa ja ohjata nuorisovaltuuston toimintaa, toimia kokousten koollekutsujana ja esittelijänä sekä vastata nuorisovaltuuston vaalien käytännön järjestelyiden toteuttamisesta yhdessä nuorisovaltuuston jäsenten kanssa.

Yhteystiedot

Nuvan puheenjohtaja
Jenny Andersson
jenny.sa.andersson(at)gmail.com

Nuorisopalvelukoordinaattori
Pia Jaatinen
044 386 1242
pia.jaatinen(at)siuntio.fi

Facebook
Siuntion nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustojen liitto

Maakunnalinen nuorisovaltuusto