Numeeriset kartta-aineistot

Numeerisia kartta-aineistoja ovat mm. pohjakartta (ns. kantakartta), kaava- ja johtokartat sekä erilaiset teemakartat.

Aineistoja voi pyytää rakennusvalvonnasta sähköpostitse osoitteesta rakennusvalvonta(at)siuntio.fi

Aineistojen hintatiedot löytyvät sivulla rakennusvalvontamaksut