Numeeriset kartta-aineistot

Numeerisia kartta-aineistoja ovat mm. pohjakartta (ns. kantakartta), kaava- ja johtokartat sekä erilaiset teemakartat.

Johtokartat saa tilattua kunnan käyttömestarilta. Yhteystiedot löytyvät sivulta Vesihuolto. Pohjakartan saa tilattua maanmittauslaitokselta.