Näyttelyt ja tapahtumat

Ajankohtaiset näyttelyt ja tapahtumat

Satu- ja loruhetket kirjastossa:

  • joka keskiviikko klo 10, 7.9.2022 alkaen
  • parillisina viikkoina suomeksi ja parittomina ruotsiksi

Ohjeet näyttelyn pitäjille

Hei sinä, taiteilija, keräilijä / harrastaja! Keräiletkö tai harrastatko jotain erityistä? Olisi mukavaa jos haluaisit / voisit jakaa sen muiden kanssa. Tuo kokoelmasi esille ja järjestä oma näyttely kirjastossa.


Suositeltu näyttelyajan pituus on n. 4 viikkoa / kuukausittain vaihtuvat näyttelyt. Näyttelyajan /-tilan varauslomakkeen voi hakea kirjastosta. Kirjasto vahvistaa varaukset ja ilmoittaa tästä varaajalle.

Huomioitavaa

Kirjastoon pystytettävien näyttelyiden tulee olla hyvän maun mukaisia. Kirjasto pidättää oikeuden kieltäytyä vastaanottamasta tai keskeyttää jo pystytetty näyttely, mikäli se ei täytä niitä yleisiä eettisiä, laadullisia, teknisiä ja turvallisuusvaatimuksia, joita julkisissa tiloissa esillä olevalle näyttelylle voidaan asettaa. Näyttelyt eivät saa sisältää syrjiviä tai loukkaavia aineksia mitään ihmisryhmää kohtaan. Kirjasto ei ota vastaan uskonnollisia, poliittisia tai kaupallisia mainos- tai myyntinäyttelyitä.


Näyttelytilan periaatteet

Näyttelynjärjestäjä vastaa ja huolehtii näyttelyn pystytyksestä ja purkamisesta.
Näyttelyt ovat avoinna kirjaston aukioloaikoina. Kirjasto ilmoittaa omissa tiloissaan järjestettävistä näyttelyistä omalla ilmoitustaulullaan sekä kirjaston kotisivuilla ja Facebook-sivulla. Näyttelyn järjestäjä voi toimittaa kirjastolle tätä tarkoitusta varten julisteita ja tiedotustekstejä. Kaikesta muusta tiedottamisesta vastaa näyttelyn järjestäjä.

Seiniin kiinnitys ainoastaan ripustamalla koukkuihin. Kiinnittäminen suoraan seinään on ehdottomasti kielletty. Tarroja /teippejä pyrittävä välttämään.
Kirjaston normaali toiminta ei saa häiriintyä, vaikeutua tai vaarantua näyttelyn johdosta. Kulkutiet on säilytettävä vapaana. Kirjaston kirjahyllyjen päälle / päätyihin ei saa laittaa näyttelyaineistoa.
Asiakkaille varatut pöydät eivät ole näyttelykäytössä.

Kirjasto ei vastaa näyttelyssä esillä olevien teosten turvallisuudesta näyttelyn eikä kuljetusten aikana. Näyttelyn järjestäjä on vastuussa näyttelyrakenteille tai näytteillä oleville teoksille tapahtuneista vahingoista. Näyttelyn vakuuttaminen on näyttelyn järjestäjän vastuulla. Näyttelyn järjestäjä vastaa myös näyttelyyn liittyvistä tekijänoikeuksista.

Pienimuotoiset näyttelynavajaiset ovat mahdollisia näyttelytiloissa kirjaston ollessa avoinna. Näytteilleasettaja kustantaa/hoitaa avajaiset itse. Alkoholin tarjoaminen kirjaston tiloissa ei ole sallittua.

Näyttelyluettelossa voi olla hintatiedot tai esim. näyttelyyn liittyviä julkaisuja voi myydä näyttelyn ohessa, mutta myynti ei saa olla näyttelyn päätarkoitus. Kirjaston henkilökunta ei osallistu myyntityöhön. Näytteilleasettaja huolehtii itse töiden myymisestä, rahastamisesta ja toimittamisesta ostajalle.