Muut kilpailutukset

Siuntion kunnan tarjouspyyntö koulukuvauspalvelusta

Siuntion kunta (jäljempänä ”tilaaja”) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti koulukuvauspalveluista (jäljempänä ”palvelu”) ajalle 1.8.2019-31.5.2021 sekä kaksi (2) optiovuotta ajalle 1.8.2021-31.5.2023. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen. Sopimuskausi voi siis kokonaisuudessaan olla neljä vuotta.

Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella 1.8.2019-31.5.2021 sekä mahdolliset optiovuodet mukaan lukien on noin 70000 euroa. Vuosihankinnan arvonlisäverollinen arvo on noin 18000 euroa.

Mahdolliset tarjouspyyntöön tai tarjousten laadintaan liittyvät kysymykset tulee esittää kirjallisesti suomen tai ruotsin kielellä sähköpostitse 1.3.2019 kello 9 mennessä osoitteeseen sivistystoimisto@siuntio.fi. Otsikoksi merkitään ”Lisätietopyyntö – koulukuvaus”. Esitetyt kysymykset (kysyjän nimeä paljastamatta) ja vastaukset kaikkiin kysymyksiin sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan tilaajan verkkosivuilla osoitteessa www.siuntio.fi viimeistään 4.3.2019