Muista vastata ilmastokyselyyn!

23.06.2022 12:00

Kategoria: Asuminen & Ympäristö

Mitä Siuntion tulisi tehdä ilmastonmuutoksen suhteen? Mitkä olisivat oikeita toimenpiteitä kunnan päästöjen vähentämiseksi eri sektoreilla? Voiko kunta auttaa siuntiolaisia heidän omissa ilmastoteoissaan?

Kunta kerää siuntiolaisten näkemyksiä siitä, miten kunnan tulisi reagoida ilmastonmuutokseen. Saatuja vastauksia hyödynnetään kunnan ilmasto-ohjelman päivitystyössä, jotta tuleva ohjelma vastaisi myös kuntalaisten näkemyksiä. Ilmasto-ohjelman tarkoitus on asettaa sekä tavoitteet että niiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet.

Kunnan oman ilmasto-ohjelman lisäksi kunta on sitoutunut HINKU-hankkeen päästövähennystavoitteeseen: päästöjen täytyy vähentyä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunta saavutti hankkeen välitavoitteen: 30 % päästövähenemä vuoteen 2020 mennessä. Lopullisen tavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin mittavia toimenpiteitä.

Kyselyyn voi vastata maanantaihin 27.6. asti. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Linkki kyselyyn.

HINKU-hankkeen logo