Mielenterveyspalvelut

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä ja vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyttä edistävä työ ja mielenterveyden häiriöiden ehkäisy sekä mielenterveyspalvelut.

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto vastaa asukkaidensa mielenterveyden häiriöiden ehkäisystä, varhaisesta tunnistamisesta, asianmukaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. Avopalvelut ja sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ovat hoidossa ensisijaisia. Mielenterveyspalveluja järjestetään myös erikoissairaanhoidossa psykiatrian poliklinikoilla ja psykiatrisena sairaalahoitona.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja terveyskeskuksessa tarjoavat

  • psykiatrinen sairaanhoitaja
  • psykologi
  • psykiatri

Kaikille edellä mainituille ajanvaraus psykiatrisen sairaanhoitajan kautta.

Lisäksi myös sosiaalityöntekijä ohjaa, neuvoo ja auttaa mielenterveyspalveluiden järjestämisessä.

Maksutonta päivätoimintaa tarjoavat

Lohjan klubitalo
Klubitalo Fontana Karjaa

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Charlotta Lönnqvistintie 5
02580 Siuntio

puhelinaika ma ja to klo 12-12.30

044 386 1054

Sosiaalitoimiston yhteystiedot