Meluilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus erityisen häiritsevää tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta viimeistään 14 vuorokautta ennen sen alkamista. Ilmoitus tulee tehdä muun muassa rakentamisesta ja yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää tai mikäli melu ajoittuu yöaikaan. Meluilmoitus on tehtävä ainakin seuraavantyyppisistä toiminnoista:

  • tilapäinen murskaamo
  • louhintatyö, mikäli toimintaa harjoitetaan muuna aikana kuin arkisin klo 7-18
  • muu kuin tavanomainen rakentaminen, purkaminen, korjaus tai kunnossapito, jota tehdään kahtena tai useampana yönä klo 22-7
  • tilapäinen melua aiheuttava tapahtuma, esimerkiksi ulkoilmakonsertti, jossa käytetään äänenvahvistimia, moottoriurheilukilpailu, urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuus tai muu suuri yleisötapahtuma, joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua

Ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, ellei toiminta koske usean kunnan aluetta. Tällöin ilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Lisätietoa sekä ilmoituslomake löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta.