Maastomittauspalvelut

Rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista on tilattava rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen. Ennen rakennuspaikalla suoritettavaa mittausta tulee rakentajan poistaa rakennuspohjan alta puusto, mahdolliset rakennustarvikkeet sekä purettavaksi tarkoitetut vanhat rakennukset tms. mittaustyötä vaikeuttavat esteet. Rajalinjat tulee myös pitää esteistä vapaana.

Lisätietoja rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitsemisen kustannuksista löydät sivulla rakennusvalvontamaksut

Rajankäynti

Rajankäynti on tarpeen, kun rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä. Rajankäynnissä selvitetään rajan paikka lainvoimaisesti, rakennetaan tarvittavat rajamerkit maastoon kadonneiden tilalle ja avataan rajalinja.

Lisätietoja rakennusvalvonta(at)siuntio.fi