Maankäytön ohjaus

Kunnan maapoliittinen ohjelma ja kaavoitusohjelma

Maapoliittisessa asiakirjassa kunnanvaltuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset. 
Ohjelman yhtenä keskeisenä päämääränä on sitouttaa virkamiehet ja luottamushenkilöt yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin. 
Ohjelma on myös julkinen asiakirja, josta jokainen kuntalainen tai muu asianosainen voi saada informaatiota kunnan maapoliittisista toimintalinjoista. Maapoliittinen ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain.

Maapoliittinen ohjelma KV 8.12.2014 § 66
Siuntion kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2019–2025

Kunnan maankäytön kehityskuva 2040

Maankäytön kehityskuva on tiivistetty kartoitus siitä, mikä on maankäytön tilanne kunnassa ja miten kunnan maankäyttöä tulee ohjata tulevaisuudessa niin, että se tapahtuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kokonaistaloutta tukevalla tavalla.

Kehityskuva palvelee lähivuosien strategisena suunnitelmana kaikessa maankäyttöön liittyvässä kuntasuunnittelussa ja on tarkoitettu niin kunnan päättäjien, yritysten, kuntalaisten kuin erilaisten sidosryhmienkin käyttöön. Kehityskuva tarkistetaan kerran valtuustokaudessa, ja se on konkreettinen työväline kunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Maankäytön kehityskuva