Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun kohteena ovat kansallispuistot, luonnonpuistot, valtion muut luonnonsuojelualueet sekä yksityisille maille perustetut suojelualueet. Lisäksi suuri osa suojelualueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon.

Luonnonsuojelualueiden käyttöä säätelee luonnonsuojelulaki. Kansallispuistolle laaditaan aina luonnonsuojelulain mukainen hoito- ja käyttösuunnitelma. Muille luonnonsuojelualueille hoito- ja käyttösuunnitelmat laaditaan silloin, kun se on tarpeellista. Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään maanomistajien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) sekä Metsähallituksen yhteistyönä.

Lisätietoa luonnonsuojelualueista ja uuden luonnonsuojelualueen perustamisesta

Ympäristöministeriö