Liikkuva varhaiskasvatus

Siuntion kunnallinen varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa- hankkeessa, jonka päätavoitteena on Ilo kasvaa liikkuen- ohjelmatyön paikallinen edistäminen kunnassa. Ilo kasvaa liikkuen on varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelman päämääränä on, että liikuntamyönteinen toimintakulttuuri toteutuu varhaiskasvatuksen yksiköissä ja jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista pienin askelin ja yksiköissä käydään keskustelua yhteisistä toimintatavoista ja tavoitteista. Ilo kasvaa liikkuen – ohjelma tarjoaa monipuolista materiaalia päiväkotien käyttöön.

Siuntion varhaiskasvatuksessa Ilo kasvaa liikkuen ohjelma on aloitettu kahdesta yksiköstä, Jukolan päiväkoti ja Daghemmet Lilla- Alexis.
 

Lisätietoja ohjelmasta https://www.liiku.fi/varhaiskasvattajille/liikkuva-varhaiskasvatus/