Liikenneturvallisuus

Siuntiossa on käynnistetty liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä Siuntion kunta ja Uudenmaan ELY-keskus. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Siuntiossa. Valmistuttuaan (2020) suunnitelma ohjaa Siuntiossa tehtävää liikenneturvallisuustyötä tulevina vuosina.

Suunnitelmatyön aikana kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta aktivoidaan.

Suunnitelmatyön aineistoja: