Lautakunnat ja jaostot


Siuntion kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen lisäksi lautakunnista ja jaostoista.

Lautakunnat ja jaostot ovat luottamuselimiä, jotka johtavat kunnan julkisten palveluiden tuottamista. Lautakuntien ja jaostojen kokoukset eivät ole julkisia.

Lautakuntien ja jaostojen tehtävät ja kokousmenettely sekä luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakorvaukset määritellään hallintosäännössä.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet