Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Jokaisella kunnan asukkaalla on oikeus saada maksuttomia sosiaalipalveluja, jos hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon on vaarantunut. Sosiaalipalvelujen tarjoama tuki voi olla muodoltaan tilapäistä, jatkuvaa ja toistuvaa tai pysyvää ja pitkäaikaista.

Mahdollisessa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tehdään palvelutarpeen arviointi. Kartoitetaan asiakkaan toimintakyky, toimintaympäristö ja palvelujen tarve. Arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta ja mahdollisesti myönnettävät palvelut suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkuus päättyy, kun sosiaalihuollon järjestämiselle ei ole enää perustetta.

Perhetyön esite

Perhetyöyksikkö

Krouvintie 4 B 7

Perhetyöntekijä

Christine Miiros
044 386 1569
christine.miiros(at)siuntio.fi

Perheohjaaja

Mona Elander
050 386 0835
mona.elander(at)siuntio.fi

Perhetyöntekijä

Amanda Strömborg
044 386 1574
amanda.stromborg(at)siuntio.fi