Lappersin osayleiskaavan muutoshanke 

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Kaavoitettavaalue sijaitsee Lappersin kylässä noin neljä kilometriä kirkonkylästä länteen Virkkalan suuntaan. Alueen pinta-ala on noin 100 ha. Muutos koskee tiloja RN:o 755-443-1-29, RN:o 755-443-2-2, RN:o 755-443-1-77 ja RN:o 755-445-1-55. Uudenmaan maakuntakaavassa Lappers on merkitty kyläalueeksi, mutta uudessa maakuntakaavaluonnoksessa kyläaluemerkintä on poistettu.

Kaavan tavoitteet

Kaavahanke on merkittävä Länsi-Siuntion haja-asutuksen keskittämiseksi Lappersin kyläalueelle ja luo hyvät edellytykset kylän kehittämiseksi. Alueella on kunnan vesijohtoverkosto. Tarkoituksena on keskittää kiinteistöjen alueella olevaa hajarakennusoikeutta kylän keskustaan.

Käsittelyvaiheet

Kaavamuutoshakemus 17.5.2011
Teknisen lautakunnan päätös osayleiskaavan muutoksen käynnistämisestä 30.8.2011

Aineistot

Teknisen lautakunnan päätös 30.8.2011 § 64 osayleiskaavan muutoksen käynnistämisestä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Teknisen lautakunnan päätös 5.6.2012 § 62 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laittamisesta julkiseen käsittelyyn
Lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta