Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on nimennyt vuoden 2019 vesiensuojelijaksi Kaj Holmbergin Siuntiosta

24.04.2019 15:19

Kategoria: Asuminen & Ympäristö

Kaj Holmberg nimetty vuoden 2019 vesiensuojelijaksi

Yhdistys sai vuoden vesiensuojelijaksi hyviä esityksiä ehdokkaiksi aikaisempien vuosien tapaan. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on nimennyt vuoden 2019 vesiensuojelijaksi Kaj Holmbergin Siuntiosta. Perusteluina valinnalle on hänen vuosikymmenten ajan tekemänsä työ Siuntion vesistöjen ja ympäristön hyväksi sekä aloitteellinen toiminta Siuntion vesihuollon ja jätevesien puhdistuksen kehittämisessä.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toimii riippumattomana yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaationa Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen toiminta-alueellaan. Vuoden vesien-/ympäristönsuojelijan nimeämisellä pyritään nostamaan esiin erityisesti sellaisia tahoja, jotka toimivat merkittävästi vesien-/ympäristönsuojelun edistämiseksi, mutta jotka eivät muuten saa toiminnastaan ansaitsemaansa julkisuutta.Kuvassa Kaj Holmberg (keskellä), toiminnanjohtaja Jaana Pönni sekä hallituksen puheenjohtaja Eero Soinio