Lääkinnällinen kuntoutus

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta, joka on osa sairaanhoitoa. Lääkinnällinen kuntoutus voi olla neuvontaa, tutkimuksia, työ- tai toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta tai kuntoutusohjausta. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveysongelmaisille ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä. Kuntoutusta voivat saada terveyskeskusten ja sairaaloiden potilaat, joiden lääkäri arvioi hyötyvän kuntoutuksesta. Kuntoutusta järjestävät kuntien lisäksi Kela, vakuutusyhtiöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kuntoutuspalveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Kela voi korvata osan lääkärin määräämästä, yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen kulut.

Lääkinnällistä kuntoutusta tarjotaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Lääkinnällinen kuntoutus voidaan myöntää henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut pysyvän tai pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen edistäminen ja sitä kautta henkilön hyvinvoinnin kohentuminen.
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat mm. fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä apuvälinepalvelut. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä

Siuntion kunnassa toimivat moniammatilliset aikuisten kuntoutustyöryhmä sekä lasten kuntoutustyöryhmä. Kuntoutustyöryhmät päättävät yksityissektorilta ostettavista aikuisten ja lasten terapioista sekä apuvälineistä ja niiden korjauksista.
 
Maksusitoumuksella myönnetystä terapiasta peritään aikuisilta omavastuuosuus jokaiselta käyntikerralta. Alle 18-vuotiailta ei peritä maksua.

Lääkinnällistä kuntoutusta tarvittaessa ota yhteyttä fysioterapiaan (aikuiset) tai neuvolaan (lapset).


Aikuiset ohjataan fysioterapiaan ja lapset neuvolaan