Kysely lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja lomapäivistä

28.11.2019 13:06

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus

Lukuvuoden 2020 – 2021 työ- ja lomapäivät

Perusopetuslain mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetuksen virallinen lukuvuosi alkaa 1.8. ja oppilaiden koulutyö käynnistyy elokuun puolivälin tienoilla. Koulun alkamispäivän ratkaisee päätöksellään opetuksen järjestäjä. Lukuvuoden koulutyö päätetään kaikissa kouluissa lain mukaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Muuten opetuksen järjestäjät voivat itsenäisesti päättää koulujen työ- ja loma-ajoista.

Siuntion kunnan hallintosäännön 77 §:n 12. kohdan mukaisesti sivistystoimen johtaja päättää esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajoista

Oppilaskuntien ja huoltajien kuuleminen

Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun.

Opetuksen järjestäjän tulee kuulla koulun oppilaskuntaa ennen em. mainittujen suunnitelmien ja määräysten vahvistamista sekä ennen muita oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä.

Opetuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä koulun ja opetuksen järjestäjän toiminnasta.

Oppilaskunnilta ja Koti- ja koulu – yhdistyksiltä pyydetään kirjalliset lausunnot lukuvuoden 2020 – 2021 työ- ja loma-ajoista. Yksittäiset huoltajat voivat antaa oman lausuntonsa. Kirjalliset lausunnot osoitetaan sivistystoimen johtajalle ja toimitetaan Siuntion kunnan sivistystoimistoon 13.12.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sivistystoimisto(at)siuntio.fi tai Siuntion kunta Sivistystoimisto Puistopolku 1 00580 Siuntio.

Lukuvuodeksi 2020 – 2021 esitetään seuraavat työ- ja lomapäivät (189 pv):

Syyslukukausi (to)13.8.2020 – (ti) 22.12.2020 (89 pv)

Lukuvuosi alkaa torstaina 13.8.2020
Syysloma (ma) 12.10.2020 – (su) 18.10.2020 (vko 42)
Joululoma (ke) 23.12.2020 – (ke) 6.1.2021

Kevätlukukausi (to) 7.1.2021 – la 5.6.2021 (100 pv)

Talviloma (ma) 22.2.2021 – (su) 28.2.2021 (vko 8)
Pääsiäinen (pe) 2.4.2021 – (ma) 5.4.2021
Helatorstai (to) 13.5.2021
Lukuvuosi päättyy (la) 5.6.2021

Siuntiossa 28.11.2019

Jukka Pietinen

sivistystoimen johtaja