Kutsu keskustelu- ja kuulemistilaisuuteen tiistaina 16.1.2018 klo 17.30 - 19.00

11.01.2018 09:26

Kategoria:

Störsvikin kunnallisen päiväkodin kiinteistön luovuttaminen yksityiselle palveluntuottajalle 
Störsvikin päiväkodin rakennus on tarkoitus uusia lähivuosien aikana. Nykyisen siirtokelpoisen rakennuksen vuokrasopimus päättyy kesällä 2019.  
Kunnanvaltuusto päätti KV:11.12.2017 §124, että sivistyspalveluiden jatkosuunnittelussa edetään siten, että investoinnit toteutetaan keskustan alueelle muodostuvalla sivistyskampuksella, jossa yhdistetään sekä korjausrakentamista että uudisrakentamista. Lisäksi toimintoja tiivistetään. Linjauksessa ei huomioitu Störsvikin alueen varhaiskasvatuspalvelun tarpeita. Tästä syystä sitä on tarkasteltava erikseen.  
Siuntion kunnan palveluverkkoselvityksen mukaisesti sivistyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan 17.1.2018 Störsvikin kunnallisen päiväkodin mahdollista luovutusta yksityiselle palveluntuottajalle. Tavoitteena on, että yksityinen palveluntuottaja rakentaa nykyisen päiväkodin tilalle uuden päiväkodin. Jotta kuntalaiset voivat käyttää yksityisen päiväkodin palveluita, sivistyslautakunnalle esitetään uudenlaisen palvelusetelin käyttöön ottamista 1.8.2018 alkaen.  
Siuntion kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanvaltuusto tekee kiinteistön luovuttamisesta varsinaisen päätöksen. 
Kuntalaisten kuuleminen  
Kuntalain 22 § mukaisesti kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.  
Störsvikin päiväkodissa Störsvikintie 232 järjestetään tiistaina 16.1.2018 klo 17.30 - 19.00 keskustelu- ja kuulemistilaisuus päiväkotitoiminnan yksityistämisestä. Tilaisuudesta laadittava muistio toimitetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle. Tilaisuuteen ovat kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleita! 
Kuntalaisilla on mahdollista antaa asiasta lausunto myös sähköpostitse, joka tulee toimittaa osoitteeseen sivistystoimisto(at)siuntio.fi tai kirjeitse osoitteeseen Siuntion kunta Sivistystoimisto Puistopolku 1 02580 Siuntio. 
 
Lisätietoja: 
Sivistyslautakunnan esityslista http://siuntio.fi/default.asp?id_sivu=308&alasivu=308&kieli=246 
Siuntion kunnan palveluverkkoselvitys 2016 http://www.siuntio.fi/Liitetiedostot/Strategiat%20ja%20ohjelmat/palveluverkkoselvitys.pdf 
Varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Alakoskela etunimi.sukunimi (at )siuntio.fi puh: 09 2606 11  
Sivistystoimen johtaja Jukka Pietinen etunimi.sukunimi (at) siuntio.fi puh: 09 2606 11