Kuntalaiskysely

Yhteenveto viimeisestä kuntalaiskyselystä joka toteutettiin helmikuussa 2018