Kuntalaisaloite

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Aloite tehdään kirjallisesti vapaamuotoisesti, nimettömiä aloitteita ei käsitellä.

Aloite tehdään Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Aloitetta voi myös toimittaa kunnan kirjaamoon (Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio) tai sähköpostilla osoitteella siuntio(at)siuntio.fi.

Kirjaamo kirjaa kaikki kuntaan saapuneet aloitteet ja toimittaa ne edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle.