Kuntalaisaloite

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Aloite tehdään kirjallisesti vapaamuotoisesti, nimettömiä aloitteita ei käsitellä.

Aloite tehdään Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Aloitteitta voi myös toimittaa kunnan kirjaamoon (Puistopolku 1, 02580 Siuntio) tai sähköpostilla osoitteella siuntio(at)siuntio.fi.

Kirjaamo kirjaa kaikki kuntaan saapuneet aloitteet ja toimittaa ne edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle.