Kunnossapito

Ympärivuotinen kunnossa- ja puhtaanapito

Teknisen osaston palvelukeskus vastaa ympärivuotisesta kunnossa- ja puhtaanapidosta jota ovat muun muassa kadun rakenteiden kunnossapito ja vaurioiden korjaaminen, keväisin hiekoituksen poistamista kadun ajoradalta sekä kevyen liikenteen väyliltä, katuviheralueiden niittotyöt sekä muut kunnossa- ja puhtaanapidon tehtävä.

Kunta vastaa asemakaava-alueiden kaavateiden hoidosta. Lisäksi kunta tukee yksityisteiden hoitoa. Niiden pituus on noin 110 km. Teiden ja yleisten alueiden hoito on ulkoistettu.


Talvikunnossapito ja urakka-alueet

Liikenneväylien talvikunnossapidon vastuu jakautuu kunnan alueella eri toimijoille: Uudenmaan ELY-keskukselle, yksityisille tiekunnille sekä kunnalle.

Uudenmaan ELY-keskus vastaa mm. Siuntiontien, Suitiantien, Lappersintien, Nimismiehentien ja Kirkkotien, sekä niiden varrella olevien kevyenliikenteen väylien talvikunnossapidosta.

Yksityiset tiekunnat vastaavat hoidossaan olevista yksityisteistä. 

Siuntion kunnan vastuulla olevat liikenneväylät on jaettu neljään urakka-alueeseen:

  1. Kuntakeskus itäinen (Siuntiontien itäpuoli. alueurakka 1 (kartta ja kunnossapitoluokat)
  2. Kuntakeskus läntinen (Siuntiontien länsipuoli), alueurakka 2 (kartta ja kunnossapitoluokat)
  3. Siuntion pohjoisosa (Kirkonkylä) alueurakka 3 (kartta ja kunnossapitoluokat)
  4. Siuntion eteläosa (Sunnanvik, Störsvik) alueurakka 4 (kartta ja kunnossapitoluokat)

Liikenteellisen merkityksen perusteella ajoradat ja kevyenliikenteen väylät on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan. Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyys-järjestyksessä.


Palautteet lumenaurauksesta ja liukkauden torjunnasta sähköpostitse tekninen@siuntio.fi 

Välitöntä toimenpidettä edellyttävät yhteydenotot suoraan urakoitsijalle 050 5638200 (alueurakka 1, 2 ja 4) tai 0400 469508 (alueurakka 3).