Kunnanvaltuusto hyväksyi Sote-keskuksen investointipäätöksen

27.04.2021 17:01

Kategoria: Sote-keskus Asuminen & Ympäristö

Siuntion kunnanvaltuusto teki maanantai-illan kokouksessaan investointipäätöksen Sote-keskuksesta. Uutta Sote-keskusta suunnitellaan Svenska skolan kohdalle.

Sote-keskukselle on suuri tarve nykyisten tilojen kunnon vuoksi. Toiminnan kehittämisen ja sote-palveluiden säilymisen kannalta nyt tehty päätös on ratkaiseva.

Valtuuston päätöksen mukaan investoinnin kustannus on enintään 14 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa. Tämä päätös huomioidaan vuoden 2022 talousarvion valmistelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt Siuntion hankkeelle poikkeusluvan 23.11.2020. STM:n lupa rajoittaa hankkeen kokonaisuutta tilaohjelman mukaiseen laajuuteen ja hankevaiheen kustannusarvion tasoon, joka on 12,98 milj. € alv 0%, johon ei sisälly ICT, eikä kalustamiskuluja.

Kunnanhallitus on valtuuttanut teknisen johtajan käynnistämään Siuntion kunnan sote-keskushankkeen suunnitteluttamisen, kun valtuusto on tehnyt investointipäätöksen.

Valtuusto teki investointipäätöksen äänin 26-3. Osaa valtuutetuista epäillytti, vuokraako mahdollisesti tuleva sote-alue uudet tilat Siuntiolta. Sote-uudistuksen käsittely on vielä kesken eduskunnassa.

Maankäytön kehityskuva palautettiin valmistelun

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa maankäytön kehityskuvan valmisteluun. Maankäytön kehityskuvan ruotsinkielinen käännös puuttui kokousmateriaalista, minkä takia päätöstä ei voitu tehdä.

Kehityskuva on kokonaiskuvaus kunnan tavoitellusta maankäytöstä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen aiheuttamista muutoksista. Sen tavoitteena on luoda suuntaviivat kunnan maankäytölle. Uusi kehityskuva ulottuu vuoteen 2040. Sen avulla ohjataan maanhankintaa, kaavoitusta, suunnittelua ja resursseja niin, että asiat tapahtuisivat oikea-aikaisesti.

Voit lukea enemmän maankäytön kehityskuvasta täältä.

Valtuustossa toivottiin myös kuntalaiskeskustelua maankäytön kehityskuvasta. Yksityiskohtaisempaa kuntalaiskeskustelua on tarkoitus käydä, kun valtuusto on hyväksynyt kehityskuvan. Maankäytön kehityskuva tuotaneen uudestaan valtuustoon toukokuussa.

Sivistys- ja hyvinvointikampuksen kalustamiseen noin miljoona euroa

Sivistys- ja hyvinvointikampus on edennyt vaiheeseen, jossa suunnitellaan kampuksen kalustamista. Kalustesuunnittelu alkoi maaliskuussa aikaisemmin hankittujen kalusteiden kuvaamisella.

Elinkaarihankkeesta vastaava SRV antaa viedä asianmukaisin menetelmin puhdistettuja huonekaluja sivistyskampukseen. Arvioitavaksi tulee vanhan kalusteen puhdistuksen hinta suhteessa uuden kalusteen hankkimiseen. Koska osa kalusteista voidaan siirtää vanhoista tiloista, tulee investointimäärärahatarve olemaan noin 1,0-1,4 miljonaa euroa.

Kunnanvaltuusto merkitsi asian tiedoksi. Kalusteille varataan investointimääräraha ensi vuoden talousarvioon.

Kunnanvaltuuston esityslistan/pöytäkirjan löydät täältä.

Sjundeå Svenska skolan kohdalle suunnitellaan sote-keskusta.