Kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotuvalle Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkki

04.12.2019 14:57

Kategoria:

Siuntion kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotuvalle on myönnetty itsenäisyyspäivänä Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkki. Ansiomerkin myöntää tasavallan presidentti tunnustukseksi merkittävistä siviili- tai sotilasansioista.
Juha-Pekka Isotupa on tehnyt pitkän nousujohteisen uran vastuullisissa projektinhallinta-, organisaationjohtamis- ja kehittämistehtävissä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä yrityksissä. Näitä taitojaan hän on soveltanut menestyksekkäästi myös Siuntion kunnassa toimiessaan aluksi kunnan teknisenä johtajana vuosina 2008 – 2009 ja sittemmin kunnanjohtajana vuodesta 2009 alkaen. Hän on paneutunut vastuuntuntoisesti ja täysipainoisesti kunnan etujen ajamiseen ja edustanut kuntaa kiitettävästi sekä paikallisella että alueellisella tasolla.
Kunnanjohtaja Isotupa on toiminut ratkaisevan tärkeissä rooleissa kunnan kehittämishankkeissa ja kunnan vision ja uuden strategian uudistamisessa. Hän on myös edistänyt aktiivisesti kuntien välistä yhteistyötä. Toiminnallaan hän on saanut koko Länsi-Uudenmaan äänen kuuluviin myös metropolialueen kysymyksissä.
Liike-elämän vastuullisista tehtävistä Isotuvalla on kokemusta 2000-luvun alusta alkaen. Hän on toiminut mm. suunnittelupäällikkönä Perusyhtymä-YIT:ssä, tuotekehityspäällikkönä Mamec Oy:ssä, ympäristöliiketoiminnan alue- ja projektipäällikkönä Rakennus Oy Lemminkäisessä sekä toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä ITT Flyght Pumput Oy:ssä. Kuntapuolelta Isotuvalla on kokemusta mm. Porvoon vesilaitoksen projektijohtajan tehtävistä ennen siirtymistä Siuntion kunnan palvelukseen.

Kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotuvalle Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkki