Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja taloutta sekä huolehtia kunnan johtamisesta ja kehittämisestä kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu valtuuston käsittelemien asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Lisäksi kunnanhallitus vastaa perusturva-asioista.

Kunnanhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa.

Kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto osallistuu läsnäolo- ja puheoikeudella kunnanhallituksen kokouksiin. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallitus 2021 - 2023

Puheenjohtaja Marko Linnala
I varapuheenjohtaja Stefan Svanfeldt
II varapuheenjohtaja Kristian Parviainen

Tuija Aumala
Susanne Ekström                      
Anette Flygar 
Åke Holmlund
Maria Koroma-Hintikka 
Marko Linnala                             
Kristian Parviainen
Erik Perklén                                 
Minna Sneck                               
Stefan Svanfeldt
Paula Tuominen

Esityslistat ja päätökset

Kokouksen esityslista julkaistaan internetissä pääsääntöisesti kokousta edeltävänä torstaina.

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka julkaistaan internetissä, esityslista poistetaan kun pöytäkirja on julkaistu. 

Esityslistat ja pöytäkirjat KTWeb-palvelussa.

 

Kokouskalenteri

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti 1-2 kertaa kuukaudessa maanantaisin klo 18.00
ja tarpeen mukaan muulloinkin.

Syksyn 2021 kokousaikataulu: 16.8., 20.9., 11.10, 1.11. (8.11.), 29.11. ja 20.12.