Kunnan voimassa oleva toimintojen tilannekatsaus (9.4.2020)

09.04.2020 08:48

Kategoria: Korona-tiedote

9.4.2020:  

Siuntion kunnan toimintojen tilannekatsaus koronavirustilanteen vuoksi 
Valtioneuvosto on antanut määräyksiä, jotka koskevat kaikkia kuntien palveluja. Siuntion kunta on sopeuttanut toimintaansa valtioneuvoston määräysten mukaan. Tarkemmat tiedot kunnan kriisitilanteen palveluista löytyy tältä sivulta ja tällä sivulla olevista linkeistä. 

Kunnan Koronaryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa, tarvittaessa useammin. Päivitykset kunnan nettisivuille tehdään välittömästi, kun uutta tiedotettavaa ilmenee.  
Kunta suosittelee seuraamaan THL:n ja TM:n tiedotteita ja ohjeita asiassa. 
  

Hallinto 

Siuntion kunnantalo on suljettu toistaiseksi. Asiointi sujuu edelleen puhelimitse p. 09 260 611, ma-pe klo 9-15 ja sähköpostitse. Välttämättömät asioinnit ja sosiaalitoimiston palvelut hoidetaan tarvittaessa ajanvarauksella. Kunta on perunut kaikki tapahtumansa 31.5.2020 asti. 
Kunnan hallinnolliset tehtävät pyörivät normaalisti, vaikka koronatilanne on tuonut kuormitusta erityisesti hr- ja ict-yksikölle. Kunta seuraa taloutensa toteutumista kriisiaikana erityisen tarkasti ja on varmistanut rahoituksensa riittävyyden. Kaikki kokoukset pyritään toteuttamaan etäkokouksina. Luottamushenkilöiden etäkokousmahdollisuutta rakennetaan. Henkilöstöä on ohjeistettu tekemään mahdollisuuksien mukaan etätöitä. 

Perusturva 

Suosituksen mukaan kuntien tulee rajoittaa hoitoa paikallisen koronavirustilanteen mukaisesti. Koronavirus on levinnyt laajimmalle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tällä tavoin resurssit voidaan koko terveydenhuollossa ohjata kiireellisiin ja välttämättömiin palveluihin. 
Valtioneuvoston 18.3.2020 voimaan tulleen asetuksen perusteella kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta (ns. hoitotakuu) kiireettömän hoidon järjestämisessä. 

Terveyspalvelut 

Siuntion terveysasemalla toiminta jatkuu, seuraavin erityishuomioin: 

1. Ole aina ensin puhelimitse yhteydessä ennen saapumista terveysasemalle, takaisinsoittojärjestelmän puh: 09-2606 1430. Yhteydenottopyynnön voit jättää myös sähköisesti KLINIK-palvelun kautta, www.siuntio.fi/klikkaaoire 
2. Tarvittaessa sairaslomatodistus voidaan mahdollisesti kirjoittaa myös puhelimitse, ilman terveysasemalla käyntiä. 
3. Jos käynti terveysasemalla on infektioasiassa tarpeellinen, saat toimintaohjeet puhelimitse. 
4. Kiireetön vastaanottotoiminta jatkuu pääasiassa ennallaan, ajanvaraus KLINIK tai puh: 09-26061430. 
5. Koronavirusepäilyssä ja –testausvastauksista ole yhteydessä arkena klo 8-16 terveysasemalle p. 09 26061430. 

Jos oireet vaativat päivystyksellistä hoitoa terveyskeskuksen ollessa suljettuna, soita ensin puh: 116 117. Hätätilanteissa soita 112. 

Muistipoliklinikan tarkastukset on siirretty. 

Kutsuntaikäisten terveystarkastukset on peruttu. Toukokuun alussa arvioidaan tilannetta uudelleen ja olemme silloin yhteydessä jokaiseen kutsuntaikäiseen uuden terveystarkastusajan suhteen. 

Hammashoitolasta ollaan ajan perumista varten yhteydessä kiireettömän hoitoajan jo saaneisiin potilaisiin. Kesken olevat ja välttämättömät hammashoidot pyritään suorittamaan sovitusti.  
 
Suuhygienistin vastaanotot on peruttu 30.4 asti. 
 
Ajanvarauksen tilapäisen ruuhkautumisen vuoksi, otathan tällä hetkellä yhteyttä vain kiireellisissä asioissa. 
 
Kiireellistä hammashoitoa vaativat (koronan kannalta tiettävästi) terveet potilaat, hoidetaan edelleen virka-aikaan Siuntion hammashoitolassa. Kuitenkin, mikäli sinulla on lieviäkin hengitystieoireita tai mahdollinen koronavirusaltistus, hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse Siuntion hammashoitolassa, mutta itse hoito järjestetään erikoissairaanhoidossa Helsingissä. 
 
Virka-ajan ulkopuolinen suun terveydenhuollon päivystys toimii normaalisti. 
 
Neuvolatoimintaa on supistettu 3.5 asti niin, että neuvolassa hoidetaan äitiysterveydenhuollon asiakkaat, imeväisikäiset, ne yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset joita ei voida siirtää, sekä muut akuutit käynnit. Neuvolan puhelinaika toimii normaalisti ma-pe klo 12-13. 
Prevenar-rokotteet voidaan ainakin toistaiseksi hoitaa neuvolassa eli terveysasema ohjaa tätä rokotetta pyytävät asiakkaat ottamaan yhteyttä neuvolaan. Matkailijoiden rokotteita ja aikuisten audiometri tutkimuksia ei hoideta 19.3.-3.5. välisenä aikana. 
 
Kouluterveydenhuollon vastaanotot on peruttu 3.5. asti. 
 
Fysioterapian kiireetön vastaanotto peruttu 3.5. asti. Fysioterapian puhelinaika toimii normaalisti ma-pe klo 12-13. 

Psyk. sairaanhoitajan kiireettömät ajat on peruttu 3.5.asti. Suositaan palvelemista puhelimitse ja etäyhteyksien kautta. 

Toimintaterapeutin (kunnan oma) vastaanotot on peruttu 3.5. asti 

Apuvälinelainaamo on toistaiseksi avoinna ainoastaan keskiviikkoisin klo. 13.30- 15.30.


Vanhuspalvelut

Kuntouttava päivätoiminta on suljettu 3.5 asti. 
 
Omaishoidon vuositarkastuskäynnit (sekä yli 65- vuotiaiden että aikuisten ja  lasten) ovat peruttu 3.5 asti 
 
Villa Charlotan ja Azalean (tehostetut palveluasumisyksiköt) toiminta jatkuu ennallaan.  
Kotihoidon toiminta jatkuu ennallaan. 

Vuodeosasto Lohjan kaupungin arviointiosasto koordinoi Lohjan, Inkoon ja Siuntion vuodeosastopotilaiden jatkohoitopaikan järjestämisen. Intervalli jaksot ovat peruttu. Fysioterapeutti osastolla osa-aikaisesti. 

Vierailut terveyskeskuksen vuodeosastolla, Villa Charlotassa ja Azaleassa on kielletty. 
 

Sosiaalipalvelut

Lasten ja perheiden sosiaalipalvelut toimivat lähes normaalisti mutta välttää kotikäyntejä ja suosii palvelemista puhelimitse ja etäyhteyksien kautta. Välttämättömissä ja kiireellisissä tilanteissa myös asiakastapaamisia- ja neuvotteluja tarpeen mukaan.      
 
Perhetyö yksikön (kunnan oma) toimii lähes normaalisti mutta välttää asiakastapaamisia ja suosii palvelemista puhelimitse ja etäyhteyksien kautta. 
 
Aikuissosiaalityön palvelut toimivat lähes normaalisti mutta välttää asiakastapaamisia ja suosii palvelemista puhelimitse ja etäyhteyksien kautta. Välttämättömissä ja kiireellisissä tilanteissa myös asiakastapaamisia- ja neuvotteluja tarpeen mukaan.      
 
Vammaispalvelut toimivat lähes normaalisti mutta välttää kotikäyntejä sekä asiakasneuvotteluja asumispalveluyksiköissä. Palvelemista puhelimitse ja etäyhteyksien kautta suositaan. Välttämättömissä ja kiireellisissä tilanteissa myös asiakastapaamisia- ja neuvotteluja tarpeen mukaan.      
 
Omaishoidon vuositarkastuskäynnit (sekä yli 65- vuotiaiden että aikuisten ja lasten) ovat peruttu 3.5 asti 
 
Sosiaalitoimen työntekijöiden puhelinajat toimivat normaalisti, ma – ke klo 12 -13.  
Kiireellisissä asioissa asiakkaat voivat olla yhteydessä kuntaan arkisin klo 8-15.45 puh: 044 386 10 32. 

Kauppa-apua ikäihmisille 

Siuntion seurakunta on käynnistänyt kauppa apua vapaaehtoistoiminnan turvin ikäihmisille. 
Ikäihmisiä ja heidän omaisiaan voi ohjata Siuntion seurakunnan sivuille, josta he voivat sähköisesti täyttää avunpyyntölomakkeen. Kotihoito ja muut yksiköt voivat täyttää avunpyyntölomakkeen myös ikäihmisen puolesta, jolloin jätetään myös yksikön yhteystiedot lomaketta täytettäessä. Linkki avuntarveilmoituksen tekemiseen löytyy www.siuntionseurakunta.fi 
Asiasta voi kysyä lisää diakoni Juhana Malmeelta: 050 346 7146 tai juhana.malme@evl.fi 

Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulut 

Toimenpiteet ovat voimassa maan hallituksen linjauksen mukaisesti 13.5.2020 asti. 

Päiväkodit (0-5-v. lapset), perhepäivähoito ja esiopetus 
Päiväkodeista Pikku Lotta ja Tyyskylän päiväkoti on suljettu. Muut päiväkodit sekä esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus ovat auki. Jos huoltajilla on mahdollisuus, on suositeltavaa pitää lapsi kotona. 

Perusopetus  
Luokkien 1-3 opetus järjestetään lähiopetuksena koulussa. Valtioneuvosto suosittelee kuitenkin lapsen opetuksen järjestämistä etäopetuksessa mikäli se suinkin on mahdollista. Lisäksi lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille (1-9. luokkalaiset). Lähiopetukseen osallistuville lapsille koulussa järjestetään koululounas. 

Pääsääntöisesti koulujen vuosiluokkien 4-9 lähiopetus keskeytetään. Oppilaat opiskelevat kotona etäopetuksessa. Koulu ohjeistaa oppilaita ja heidän huoltajiaan tarkemmin opetusjärjestelyistä Wilman kautta. 

Lapsen ei pidä tulla päiväkotiin, esiopetukseen tai kouluun, jos on syytä epäillä, että hän on sairaana. 
Koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään niille lähiopetuksessa oleville lapsille, joille on myönnetty iltapäivätoimintapaikka. 

Oppilashuollon palvelut ovat käytettävissä. Yhteydenotot Wilman ja sähköpostin kautta. 
Koululaisten kerhotoiminta on keskeytetty. Huoltajille tiedottaminen tapahtuu Wilman viestien ja tiedotteiden kautta. 

Kirjasto, HSL-palvelupiste, työpaja Virta ja Walkers-nuorisotila suljettu 

Kirjasto, työpaja Virta ja Walkers-nuorisotila ovat suljettuina, mutta palvelut jatkavat mahdollisuuksien mukaan etäpalveluina. 
Kirjastotila on suljettu, mutta henkilöstö palvelee edelleen kuntalaisia. Kirjastohenkilöstö on tavoitettavissa sähköpostitse kirjasto@siuntio.fi tai puhelimitse (puh. 09 2606 1292) ma-pe klo 12–15. 

Varaukset ovat normaalisti voimassa, käytettävissä ja varatut teokset odottavat lainaajiaan sulkuajan jälkeen. Kaikkien kirjastolainojen eräpäiväksi on muutettu 4.5.2020 eikä myöhästymismaksuja sulkemisajalta peritä. Lainat voi palauttaa kirjaston palautusluukkuun. 

Tiedotamme kirjaston e-palveluista ja korvaavista digitaalisesti palveluista kirjaston kotisivuilla ja kirjaston facebook-sivuilla. Kirjastolla on myös Instagram-tili @siuntionkunnankirjasto. Helle-kirjastot ovat hankkineet lisää e-aineistoja ja ne ovat asiakkaiden käytettävissä. Koko kansa lukee -kampanjasta on lisätietoja kirjaston kotisivuilla. Kirjaston e-palvelut löytyvät osoitteesta helle.finna.fi. 

Kirjastossa oleva HSL-palvelupiste on myös suljettu, tarvittaessa muut HSL-palvelupisteet ja lippuautomaatit ovat kuntalaisten käytettävissä. Ajantasainen tieto HSL-liikenteestä ja palvelupisteiden aukioloajat www.hsl.fi. 

Nuorisopalvelut 

Nuorisopalvelut ovat siirtyneet digitaalisiin palveluihin, joiden toimintaa kehitetään tällä hetkellä nuorten toiveita ja tarpeita kuunnellen ja valtakunnalliset määräykset huomioiden. Viestimme somekanavissa sekä kunnan nettisivulla nuorisopalveluiden etäpalveluista ja verkkopäivystysten aukioloajoista. 

Nuorisotila Walkersin toiminta toteutetaan virtuaalinuorisotilalla Discord-palvelun kautta. Linkki VerkkoWalkersiin: https://discord.gg/g2TKMV6. 
VerkkoWalkers on avoinna ti-to klo 16-19 ja pe 14-17. 

Nuoriso-ohjaaja Jonas Ehrnsten puh. 050 386 0820, jonas.ehrnsten@siuntio.fi
Nuorisopalvelukoordinaattori Jonna Farin, puh. 044 386 1242, jonna.farin@siuntio.fi
Somekanavat: Instagram, Snapchat ja Facebook: siuntionwalkers 

Etsivät nuorisotyöntekijät ovat edelleen nuorten tukena puhelimitse, digitaalisesti ja tarvittaessa tavattavissa. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse, whatsappilla ja sähköpostitse 
Yhteystiedot:
Ville Schoultz 044 386 1241, ville.schoultz@siuntio.fi
Rasmus Sulonen 044 386 1065, rasmus.sulonen@siuntio.fi
Somekanavat: Instagram: siuntionetsivanuorisotyo, Facebook: siuntionetsivat. 

Kuntouttava työtoiminta ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa henkilökohtaisesti vähintään kerran viikossa arjen hallinnan ja aktiivisuuden tukemiseksi. Valmennettaville voidaan antaa itsenäisiä ja työpajan yhteisiä projekteja edistäviä tehtäviä ja palveluohjausta ja verkostotyötä tehdään kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan.

Pajaohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse ti-pe klo 9-13 ja muuna aikana sähköpostitse. Työpajan facebook-chat on avoinna ti-pe 11-13.
Yhteystiedot: Minna Pakarinen, minna.pakarinen@siuntio.fi , puh. 044 386 1278.
Mari Asikainen, mari.asikainen@siuntio.fi , puh. 044 386 1282. 

Valtakunnalliset chat-palvelut ovat kaikkien nuorten käytettävissä suomeksi Sekasin-chat https://sekasin247.fi/ ja ruotsiksi Ärligt talat -chat https://arligttalat.fi/ 

Tekninen toimisto 

Tekninen toimisto on suljettu, mutta palvelut toimivat pääosin normaalisti. Henkilöstö on enimmäkseen etätöissä, joten tapaamiset tulee sopia etukäteen puhelimitse, kunnan vaihde 09 260 611 tai sähköpostilla tekninen@siuntio.fi. Tapaamiset järjestetään konttorilla. Lupapiste toimii rakennusvalvonnassa. 
Teemakaavoja on nähtävillä kirjaston ikkunoissa. Lisäksi kohdekohtaisia yleiskaavamuutosehdotuksia on nähtävillä teknisessä toimistossa. Tarvittaessa on mahdollista järjestää tapaamisia kaavoituspäällikön kanssa. Yhteydenotot puhelimitse; kunnan vaihde 09 260 611, ma-pe klo 9-15.