Kunnan johtoryhmän tiedote Siuntion kunnan koronavirustilanteesta

12.03.2020 16:40

Kategoria:

Siuntion kunnan johtoryhmä on käsitellyt viikolla 11 päivittäin koronavirustilannetta. Kuntaan on perustettu 11.3.2020 korona-ryhmä, johon kuuluvat kunnan johtoryhmän lisäksi perusturvan, henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja yleishallinnon edustajat. Ryhmä kokoontuu toistaiseksi päivittäin.

Tällä hetkellä tilanne on se, että ryhmä pitää yllä valtakunnallista ja paikallista tilannekuvaa. Siuntion osalta ei ole toistaiseksi ilmennyt tarvetta merkittäviin erityistoimiin, vaan kunnan palvelut toimivat pääsääntöisesti normaalisti. Kunta seuraa kuitenkin tiiviisti tilanteen kehittymistä ja on varautunut siihen, että tilanne voi muuttua. Kunnalla on olemassa tarvittavat valmius- ja varautumissuunnitelmat, joita on tarkasteltu ja todettu niiden olevan ajantasalla.

 Kunta tiedottaa ja ohjeistaa palveluistaan tarvittaessa ja tiedottaa muutenkin koronavirustilanteen kehittymisestä jatkossa säännöllisesti. Seuraava tiedote toimitetaan viimeistään 13.3.2020 kunnan internet- ja facebooksivuille.

 Suosittelemme kaikkia seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeita yleisistä menettelytavoista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.