Kouluterveydenhuolto

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Tämä tarkoittaa, että tällä sivulla saattaa olla vanhentunutta tietoa. Ajantasaisen tiedon löydät hyvinvointialueen verkkosivulta osoitteesta luvn.fi. Siinä tapauksessa, että tietoa ei ole vielä ehditty julkaista luvn.fi-sivustolla, sivustolta ohjataan kuntien sivuille.


Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa aloitettua lapsen terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Kaikille peruskoulun oppilaille kuuluu maksuton kouluterveydenhuolto, johon sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut.Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaan terveen kasvun ja kehityksen seuranta ja vahvistaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä oppilaan, huoltajien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa.Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastus ja ne toteutetaan 1., 5. ja 8. vuosiluokalla. Terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitaja pyrkii tapaamaan jokaisen koulun oppilaan lukuvuoden aikana. Lisäksi on aina mahdollista varata oma aika terveydenhoitajan vastaanotolle.Kouluterveydenhuollossa hoidetaan myös rokotuksiin, ehkäisyyn, mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä asioita. 


Kodin ja koulun yhteistyö perussairauksiin liittyvissä asioissa:


Jos lapsellanne on perussairaus (esim. diabetes, epilepsia, astma, vakava allergia), josta koululla on hyvä tietää, ottakaa yhteyttä luokanopettajaan/luokanohjaajaan. Koulussa tapahtuva oppilaan pitkäaikaissairauden lääkitseminen perustuu sopimukseen kodin kanssa. Oppilas huolehtii koulupäivän aikana tarvitsemistaan lääkkeistä (esim. astma- ja särkylääke, antibiootti, silmätippa) ja annostelusta, tai koulun kanssa yksilöllisesti sopien. Vapaaehtoisuuteen perustuen voitte toimittaa myös kirjallisen infon lapsen sairaudesta, hoidosta ja lääkityksestä lapsen kuvan kera koululla olevaan terveyskansioon hätätilanteiden varalle. Vanhempien vastuulla on, että koululla on ajan tasalla olevat tiedot lapsen sairauteen liittyvistä lääkityksistä, hoito-ohjeista ja lääkitys ensiaputilanteita varten on myös koulussa joko lapsella itsellä mukana tai sovitusti koulun ensiapukaapissa säilytyksessä. 


Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu oppilaiden sairaanhoito, mutta koulutapaturmat hoidetaan yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa. Päivän aikana sattuvissa tapaturmissa ensimmäinen paikalle osuva antaa ensiavun, tarvittaessa voidaan pyytää terveydenhoitaja paikalle tai ohjata oppilas terveydenhoitajan vastaanotolle. Selvissä sairastapauksissa opettaja voi suoraan ohjata oppilaan kotiin. Vanhojen tapaturmien ja sairauksien hoito kuuluu omalle lääkärille.

TERVEYSNEUVONTA

Lasten ja nuorten rokotusohjelma

Lasten ja nuorten rokotusohjelma

Nukkuminen

Alakouluikaisen nukkuminen

Nuoren nukkuminen

Ravinto

Lapsen ja nuoren ravinto ja ruokailu

Kouluikäisen ravitsemus

Ruokailu ja syöminen

Liikkuminen

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille

Liikkuminen

Fyysinen aktiivisuus 

Huoltajien esitietolomakkeet kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin

Ekaluokkalaisen vanhemmille

Viidesluokkalaisen vanhemmille

Yläkoululaisen vanhemmille

Lasten ja nuorten terapiapalvelut

Lapsen/nuoren arviointipyyntölomake kuntoutustyöryhmään tuentarpeesta

Aleksis kiven koulun kouluterveydenhoitaja on koululla maanantaista torstaihin klo 8-16 sekä perjantaisin klo 8-14.45. Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse numerosta 044 386 1029 tai yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.

Sjundeå svenska skolanin terveydenhoitaja on koululla torstaisin klo 9-15. Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse numerosta 044 386 1539 tai yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aleksis Kiven koulu
Puistopolku 2 02580 SIUNTIO
+358443861586

Oppilashuollon yhteystiedot

Voit myös olla yhteydessä wilman kautta