Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, juurruttaa heihin terveet elämäntavat ja luoda perusta aikuisiän terveydelle. Kouluterveydenhuolto on kokonaisvaltaista lasten ja nuorten terveydenhuoltoa, joka kattaa kaikki ikäluokat koko kouluajan.

Kouluterveydenhuollon asiantuntemusta tarvitsevat erityisesti ne lapset ja nuoret, joiden erityistarpeet ja -piirteet muutoin saattaisivat jäädä huomaamatta. Kouluterveydenhuolto on jatkoa lastenneuvolatyölle ja sitä harjoitetaan yhteistyössä vanhempien ja oppilashuollon kanssa.

Aleksis Kiven koulu
Puistopolku 4 02580 Siuntio
+358926061252

Oppilashuollon yhteystiedot

Voit myös olla yhteydessä wilman kautta