Kotikunnan ulkopuolella opiskelevan yläkoululaisen hammashoito

Jos siirryt yläkouluun Siuntion ulkopuolelle, kuuluu koulupaikkakunnan järjestää hammashoito mukaan lukien välttämätön oikomishoito opiskelijalle. Tarkoituksena on, että hammashoito sujuu kätevästi koulupäivän yhteydessä ilman kuljetusongelmia. 

Kaikki 8.luokkalaiset kutsutaan hammastarkastukseen opiskelupaikkakunnalla. Mikäli kuitenkin on annettu suositus tarkastaa hampaat tiheämmin, tai jos herää huoli, että suussa tai hampaissa ilmenee ongelmia, nuoren ja hänen huoltajiensa tulee itse ottaa yhteyttä hammashoitolaan.

Alakoulussa suunnitellun yksilöllisen tarkastusvälin voi tarkastaa Omakannasta, tekstiviestillä tai puhelimitse Siuntion hammashoitolasta.

Oikomishoidossa olevien hampaiston kipsimallit annetaan viimeisellä alakoulun oikomishoitokäynnillä mukaan opiskelupaikkakunnan oikomishoitolaan toimitettavaksi.

Yläkoulun jatkuessa Siuntiossa jatkuu hammashoito kotipaikkakunnan hammashoitolassa