Kotihoito

Kotihoito on pääasiassa vanhuksille ja vammaisille tarkoitettua omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa. Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi. Kotihoidon tukipalveluita ovat ateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu, asiointipalvelu ja päivätoiminta. Kotihoidon asiakkaille laaditaan palvelutarpeen arvion mukainen yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on asiakkaan hyvä hoito. Hyvään hoitoon kuuluu hoito ja kuntoutus, joka mahdollistaa itsenäisen elämän. Hoidon tarkoituksena tukea asiakasta hänen omassa elämässään. Kotihoitoa on tarvittaessa mahdollista saada seitsemänä päivänä viikossa. Kotihoitoa on mahdollista saada tilapäisesti tai säännöllisesti. Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat esimerkiksi tarvittavan hoidon määrä ja asiakkaan tulot.

Kotihoitoa tarvittaessa ole yhteydessä kotihoidon sairaanhoitajaan.
Hakemus vanhuspalveluihin palvelutarpeen arvioimiseksi


Yhteystiedot

Charlotta Lönnqvistin tie 3 B
02580 Siuntio    

Hoivapalveluesimies
Emmi Salminen
050 594 1746

Kotihoidon sairaanhoitajat

puhelinaika arkisin 12-14
050 59 41 745 tai
050 59 41 746