Kotihoito

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.


Kotihoito on pääasiassa vanhuksille ja vammaisille tarkoitettua omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa. Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi. Kotihoidon tukipalveluita ovat ateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu, asiointipalvelu ja päivätoiminta. Kotihoidon asiakkaille laaditaan palvelutarpeen arvion mukainen yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on asiakkaan hyvä hoito. Hyvään hoitoon kuuluu hoito ja kuntoutus, joka mahdollistaa itsenäisen elämän. Hoidon tarkoituksena tukea asiakasta hänen omassa elämässään. Kotihoitoa on tarvittaessa mahdollista saada seitsemänä päivänä viikossa. Kotihoitoa on mahdollista saada tilapäisesti tai säännöllisesti. Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat esimerkiksi tarvittavan hoidon määrä ja asiakkaan tulot.

Kotihoitoa tarvittaessa ole yhteydessä kotihoidon sairaanhoitajaan.
Hakemus vanhuspalveluihin palvelutarpeen arvioimiseksi

Kotihoito
Charlotta Lönnqvistin tie 3 B 02580 SIUNTIO

Yhteystiedot

Charlotta Lönnqvistin tie 3 B
02580 Siuntio    

ma-su klo 7.30-21
050 386 0833
Kotihoito ei vastaa puhelimeen asiakaskäyntien aikana. 

Kotihoidon sairaanhoitajat

puhelinaika arkisin klo 9-15
050 594 1745 tai
050 412 4082
Sairaanhoitajat eivät vastaa puhelimeen asiakaskäyntien aikana.

Hoivapalveluesimies
050 594 1746