Kotihoidon tuki

Kenelle?

Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Mistä tuki koostuu?

Kotihoidon tukeen kuuluu 

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot

Tuen määrät

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.
Hoitorahan määrän voit tarkistaa Kelan sivuilta
Sivulla on myös laskuri hoitolisän laskemista varten.

Siuntion kunnassa ei makseta kotihoidon tukeen kuntalisää.

Mistä haetaan?

Lasten kotihoidon tukea haetaan suoraan Kelasta. Kotihoidon tukea kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen vanhempainrahan päättymistä. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa heti vanhempainrahan jälkeen.  Tuen voi saada takautuvasti enintään 6 kuukaudelta.
Hakeminen kelan sivuilla

Kenelle maksetaan?

Tuki maksetaan huoltajalle, joka pääasiassa hoitaa lasta.

Koska tuki päättyy?

Lapsi, joka saa kotihoidon tukea, ei voi olla kunnallisessa päivähoidossa eikä ole oikeutettu palveluseteliin tai yksityisen hoidon tukeen eikä yksityisen hoidon kuntalisään.
Kotihoidon tuki päättyy esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

  • Perheessä ei enää ole alle 3-vuotiasta lasta.
  • Lapsi aloittaa kunnallisen päivähoidon.
  • Lapsi aloittaa perusopetuksessa, vaikka perheen nuorin lapsi olisi alle 3-vuotias. (Tuki päättyy tällöin viimeistään 31.7. tämän lapsen osalta.)
  • Perhe muuttaa pysyvästi ulkomaille.

Ilmoitusvelvollisuus muutoksista

Lapsen siirtyessä varhaiskasvatukseen vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan Kelaan kotihoidon tuen päättymisestä.
Lisätietoja Kelan sivuilta