Kommentoi Siuntion esiopetussuunnitelman päivityksiä 18.9.2019 mennessä

13.09.2019 10:42

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus

Siuntion kunnan nykyinen käytössä oleva esiopetussuunnitelma on laadittu vuosien 2017-2018 aikana. Esiopetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen valtakunnallisiin perusteisiin sekä siuntiolaisiin kuntakohtaisiin painotuksiin. Esiopetussuunnitelman perusteet on paikallinen kunnan strateginen ja pedagoginen asiakirja esiopetuksen suunnitteluksi, toteuttamiseksi ja arvioinniksi.

Esiopetus tarkoittaa maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ennen koulun alkamista. Esiopetusta järjestetään Siuntiossa 20 tuntia viikossa, 4 tuntia päivässä kunnallisena toimintana.

Nyt on aika päivittää Siuntion esiopetussuunnitelma vastaamaan kuntakohtaisia käytäntöjä ja linjauksia. Opetushallituksen valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ei ole tullut muutoksia nykyisen käytössä olevan suunnitelman jälkeen, joita tulisi huomioida tässä päivittämisprosessissa.

Opetushallituksen perusteteksti (mustalla) ja Siuntion kuntakohtaiset paikalliset painotukset (sinisellä) muodostavat Siuntion esiopetussuunnitelman. Molemmat tekstit ohjaavat ja velvoittavat esiopetuksen  suunnittelua ja toteuttamista kunnassa.

Pyydämme kommentoimaan esiopetussuunnitelman paikallista osuutta (sininen teksti), jotta se olisi valmis hyväksyttäväksi 23.10.2019 sivistyslautakunnan kokouksessa ja sitä ennen jaostoissa lausunnolla.  Esiopetussuunnitelma on luonnoksena suomenkielinen, suunnitelma käännetään ruotsiksi lautakunnan käsittelyn jälkeen.

 

Luonnos löytyy tästä

 

Kommentointiaika päättyy 18.9.2019.

Kommentit voi lähettää suomeksi tai ruotsiksi kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen varhaiskasvatuspalvelut@siuntio.fi .

Yhteistyöterveisin, Siuntion varhaiskasvatuspalvelut