Kunnanhallitus on päättänyt (KH 18.6.2018 § 150) perustaa alaisuuteensa kiinteistötoimikunnan ajalle 1.8.2018–31.5.2020. Toimikunnan tehtävänä on valmistella kiinteistöinvestointia.

Siuntion kunta on päättänyt, että kunnan tulevaisuuden kouluverkko rakentuu kuntakeskuksen ympärille (KV 11.1.2017 § 124, KV 9.4.2018 § 42). Tätä varten kunnanhallitus on päättänyt (KH 26.2.2018 § 64) käynnistää projektin ja valita hanketta edistämään projektipäällikön.

Hankkeen suunnittelun ja käyttäjien mielipiteiden huomioimiseksi olisi tärkeää nimetä kiinteistöinvestointeja koordinoimaan toimikunta, johon kuuluisi edustajia ainakin luottamushenkilöistä ja virkamiehistä.

Toimikunnan tehtävänä on yhdessä teknisen johtajan kanssa valmistella hanketta ja siihen liittyviä asioita, kuten tiedottamista. Toimikunta on kunnanhallituksen alainen. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai esittelijän kutsumana.

Kiinteistötoimikunnan jäsenet:

Juha-Pekka Isotupa, puheenjohtaja
Timo Ryyppö, projektinjohtaja, esittelijä
Kristian Parviainen, jäsen (varajäsen Åke Holmlund)
Jere Jantunen, jäsen (varajäsen Rabbe Dahlqvist)
Carl-Johan Gottberg, jäsen (varajäsen)
Markus Moisio, jäsen
Eero Kling, jäsen
Pauliina Smolander, jäsen
Katarina Lodenius, jäsen
Maarit Tuomisto, jäsen
Merja Laaksonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Jonas Kujanpää, hallinnon suunnittelija, sihteeri