Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia niin kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien kuin neuvoa-antavien kansanäänestystenkin järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa.

Jäsenet 2017-2021

Puheenjohtaja

Arto Penttinen

Varapuheenjohtaja

Henrik Sandström

Muut jäsenet

Susanna Söderlund
Thea Oinonen
Mika Jalava

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

1. Harri Mäkinen
2. Marjut Tassberg
3. Ann-Marie Bardy
4. Timo Ketonen
5. Tommi Heikkinen

Sihteeri

Niko Kannisto