Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia niin kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien kuin neuvoa-antavien kansanäänestystenkin järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa.

Jäsenet 2017-2021

Puheenjohtaja

Marko Nygård

Varapuheenjohtaja

Jari Alopaeus

Muut jäsenet

Hilkka Toivonen
Minna Sneck
Mika Savilahti

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

1. Reijo Korhonen
2. Marjut Tassberg
3. Ann-Marie Bardy
4. Timo Ketonen
5. Sinikka Hussi

Esittelijä

Sihteeri

Niko Kannisto