Kehitysvammaisten erityispalvelut

Kehitysvammaisten ihmisten palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta palvelut voidaan järjestää myös erityishuoltona. Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, toimeentuloa, sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvataan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja muu huolenpito. Ensisijainen vastuu erityishuollon järjestämisestä on sillä kunnalla, jossa kehitysvammaisella ihmisellä on kotipaikka. Kunta voi järjestää palveluja joko omana toimintanaan tai ostaa niitä eri palvelujentuottajilta.

Kehitysvammaisten palveluiden pikaopas

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja
Susanne Höckert

puhelinaika arkisin klo 12-13
09 2606 1272 (ma-ke)
09 2606 1282 (to-pe)