Kehittämistoimintaa

Hyvinvointiopettaja Siuntion varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatuksessa työskentelee hyvinvointiopettaja hankerahoituksella. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Hanke suuntautuu tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen. Hyvinvointiopettaja kuuluu varhaiskasvatuksen henkilökuntaan ja on mukana päiväkotien arjessa.  

Hyvinvointiopettajan työn keskiössä on lapsi, hänen lähiympäristönsä eli perhe ja päiväkotiryhmä. Hvyinvointiopettajan toiminnan tavoitteena on tukea lapsen suotuisaa kehitystä niin päiväkodissa kuin kotonakin. 

Päiväkodissa hyvinvointiopettaja toimii yhteistyössä ryhmien henkilökunnan kanssa ja suunnittelee sekä järjestää pienryhmätoimintaa lasten tarpeiden mukaan. Kuluvan vuoden aikana on järjestetty mm. TUTA- eli tunnetaitokerhoja kaikille varhaiskasvatuksessa oleville 5-vuotiaille.  

Lapsiperheille ja huoltajille hyvinvointiopettaja tarjoaa uudenlaista matalan kynnyksen keskustelukumppanuutta ja tukea liittyen perheen arkeen, lapsen kehitykseen, vanhemmuuden kysymyksiin ja lapsen käyttäytymisen haasteisiin. Keskustelun pohjana käytetään LP - eli lapset puheeksi- menetelmää ja lokikirjaa. 

LP -menetelmän avulla rakennetaan sekä vanhempien, että muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja. LP -työn päämääränä on lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen.  

Hyvinvointiopettajaan voit olla yhteydessä niin pienissä kuin suuremmissakin lapsiperheen asioissa. Olethan yhteydessä, mikäli haluat varata keskusteluajan. 

Marjatta Voutilainen   
Varhaiskasvatuksen hyvinvointiopettaja 
marjatta.voutilainen(at)edu.siuntio.fi 
puh. 044 386 1254 

Lisätietoja kehittämistoiminnasta varhaiskasvatuksen henkilökunnalta sekä erityisopettajalta