Kehittämistoimintaa

Hyvinvointiopettaja Siuntion varhaiskasvatuksessa 2021 - 2022

Varhaiskasvatuksessa työskentelee hyvinvointiopettaja hankerahoituksella. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Hanke suuntautuu tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen. Hyvinvointiopettaja kuuluu varhaiskasvatuksen henkilökuntaan ja on mukana päiväkotien arjessa.  

Hyvinvointiopettajan työn keskiössä on lapsi, hänen lähiympäristönsä eli perhe ja päiväkotiryhmä. Hvyinvointiopettajan toiminnan tavoitteena on tukea lapsen suotuisaa kehitystä niin päiväkodissa kuin kotonakin. 

Päiväkodissa hyvinvointiopettaja toimii yhteistyössä ryhmien henkilökunnan kanssa ja suunnittelee sekä järjestää pienryhmätoimintaa lasten tarpeiden mukaan. Kuluvan vuoden aikana on järjestetty mm. TUTA- eli tunnetaitokerhoja kaikille varhaiskasvatuksessa oleville 5-vuotiaille.  

Lapsiperheille ja huoltajille hyvinvointiopettaja tarjoaa uudenlaista matalan kynnyksen keskustelukumppanuutta ja tukea liittyen perheen arkeen, lapsen kehitykseen, vanhemmuuden kysymyksiin ja lapsen käyttäytymisen haasteisiin. Keskustelun pohjana käytetään LP - eli lapset puheeksi- menetelmää ja lokikirjaa. 

LP -menetelmän avulla rakennetaan sekä vanhempien, että muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja. LP -työn päämääränä on lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen.  

Hyvinvointiopettajaan voit olla yhteydessä niin pienissä kuin suuremmissakin lapsiperheen asioissa. Olethan yhteydessä, mikäli haluat varata keskusteluajan. 

Varhaiskasvatuksen hyvinvointiopettajat:
Marjatta Voutilainen  (suomenkielinen)
Maria Sinclair (ruotsinkielinen)

 

Kielirikasteinen varhaiskasvatus 2019-2022

Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa toteutetaan kasvatuksen ja opetuksen kielipolkua tarjoamalla kielisuihkuttavaa toimintaa mm. musiikin ja liikunnan avulla sekä leikkien ja lorutellen. Suomenkielisillä lapsilla suihkutuskieli on ruotsi ja ruotsinkielisillä lapsilla suomi.  Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kielirikasteinen opetus on luonnollinen osa opetusta ja arjen toimintaa.

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kielipolku

Digiosaaja 2021 - 2022

Covid -19 rahoituksella poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen keskittynyt hanke.  Hankkeen tarkoituksena on tukea lasten oppimista digitaalisia menetelmiä hyödyntäen ja tukea kasvattajien digitaalista osaamista oppimisen tukemisessa. 

 

Tutoropettaja- ja oppilasagenttityön vakiinnuttaminen esiopetuksessa 2021- 2022

Hankeen tarkoituksena on edistää medialukutaidon, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen sisältöjen integroimista.

Kumppanuusopettaja 2022

Siuntiossa on kehitetty kumppanuusopettajamallia perusopetuksessa ja nyt kehittäminen laajenee esiopetukseen. Kumppanuusopettaja mallilla saadaan enemmän aikaa tuen lapsille ja pystytään tukemaan varhaisessa vaiheessa esioppilaiden hyvinvointia ja varmistamaan tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisellä oppimispolulla. 

Kumppanuusopettaja suunnittelee ja toteuttaa toiminnallisia ryhmiä yhdessä esiopetustiimin kanssa. Toiminta voi olla myös tai pienryhmä/ yksilöohjausta. Kumppanuusopettaja työskentelee lisäksi yhdessä opettajien ja oppilashuollon kanssa.

 

 

Lisätietoja kehittämistoiminnasta ja hankkeista varhaiskasvatuksen henkilökunnalta, erityisopettajalta tai varhaiskasvatuspäälliköltä:

Mari Mikonaho-Ratia
Varhaiskasvatuspäällikkö
mari.mikonaho-ratia(at)siuntio.fi
p. 050 386 0827