Katukunnossapito

Voit antaa palautetta kunnossapidolle palautejärjestelmän kautta.

Ympärivuotinen kunnossa- ja puhtaanapito

Teknisen osaston palvelukeskus vastaa ympärivuotisesta kunnossa- ja puhtaanapidosta jota ovat muun muassa kadun rakenteiden kunnossapito ja vaurioiden korjaaminen, keväisin hiekoituksen poistamista kadun ajoradalta sekä kevyen liikenteen väyliltä, katuviheralueiden niittotyöt sekä muut kunnossa- ja puhtaanapidon tehtävä.

Kunta vastaa asemakaava-alueiden kaavateiden hoidosta. Lisäksi kunta tukee yksityisteiden hoitoa. Niiden pituus on noin 110 km. Teiden ja yleisten alueiden hoito on ulkoistettu.


Talvikunnossapito ja urakka-alueet

Liikenneväylien talvikunnossapidon vastuu jakautuu kunnan alueella eri toimijoille: Uudenmaan ELY-keskukselle, yksityisille tiekunnille sekä kunnalle.

Uudenmaan ELY-keskus vastaa mm. Siuntiontien, Suitiantien, Lappersintien, Nimismiehenmäki ja Kirkkotien, sekä niiden varrella olevien kevyenliikenteen väylien talvikunnossapidosta.

Palautteet tienkäyttäjälinjalle (24 h/vrk) 0200 2100

Yksityiset tiekunnat vastaavat hoidossaan olevista yksityisteistä. 

Palautteet suoraan tiekunnille.

Kb Mågs Ky vastaa Siuntion kunnan aluella olevien liikenneväylien kunnossapidosta.

Liikenteellisen merkityksen perusteella ajoradat ja kevyenliikenteen väylät on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan. Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.

Välitöntä toimenpidettä edellyttävät yhteydenotot suoraan urakoitsijalle puh. 045 321 3324. 

Ei-kiireellinen palaute palautelomakkeen kautta.