Katukunnossapito

Voit antaa palautetta kunnossapidolle palautejärjestelmän kautta.

Ympärivuotinen kunnossa- ja puhtaanapito

Teknisen osaston palvelukeskus vastaa ympärivuotisesta kunnossa- ja puhtaanapidosta jota ovat muun muassa kadun rakenteiden kunnossapito ja vaurioiden korjaaminen, keväisin hiekoituksen poistamista kadun ajoradalta sekä kevyen liikenteen väyliltä, katuviheralueiden niittotyöt sekä muut kunnossa- ja puhtaanapidon tehtävä.

Kunta vastaa asemakaava-alueiden kaavateiden hoidosta. Lisäksi kunta tukee yksityisteiden hoitoa. Niiden pituus on noin 110 km. Teiden ja yleisten alueiden hoito on ulkoistettu.


Talvikunnossapito ja urakka-alueet

Liikenneväylien talvikunnossapidon vastuu jakautuu kunnan alueella eri toimijoille: Uudenmaan ELY-keskukselle, yksityisille tiekunnille sekä kunnalle.

Uudenmaan ELY-keskus vastaa mm. Siuntiontien, Suitiantien, Lappersintien, Nimismiehenmäki ja Kirkkotien, sekä niiden varrella olevien kevyenliikenteen väylien talvikunnossapidosta.

Palautteet tienkäyttäjälinjalle (24 h/vrk) 0200 2100

Yksityiset tiekunnat vastaavat hoidossaan olevista yksityisteistä. 

Palautteet suoraan tiekunnille.